مرسل حکیمی خبرنگار مزاری برای تداوی به ترکیه فرستاده شد

۲۳ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

مرسل حکیمی که به نام مرسل عزیزی مشهور در رسانه‌ها مشهور است و باشنده مزار شریف که از چهار سال به این طرف از یک بیماری شدید رنج می‌برد و در این اواخر این بیماری او را از نفس انداخته بود، به ترکیه برای تداوی انتقال یافته است.

این خبرنگار بانو که وضعیت دشوار اقتصادی و مریضی مزمن اش او را از حرکت و رفت و آمد انداخته بود، چندی پیش خواستار کمک شده بود.

بیماری این بانوی جوان زمانی همگانی شد که برخی از عکس‌های و تصاویر ویدیویی او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در وضعیت بسیار بدی قرار دارد.

مرسل حکیمی به دلیل این بیماری از هر دو پا فلح شده بود و گفته می‌شود توموری در کمر دارد که پاهایش را بی حس ساخته است.

اکنون یکی از مقام های سفارت افغانستان در ترکیه خبر داده است که خانم مرسل عزیزی صبح امروز به انقره رسیده و در یکی از شفاخانه های مجهز ترکیه بستری شده است.

کارگر نوراوغلی اتشه صحی سفارت افغانستان در انقره در صفحه فیس‎بوک خود نوشته است:” مرسل عزیزی امروز صبح به انقره منتقل گردید و فعلن در یکی از مجهزترین شفاخانه‌های تخصصی و پژوهشی بستر است.”

آقای کارگر به هشدار گفت، خانم مرسل با پی‌گیرهای او و به درخواست وزارت صحت افغانستان به ویژه دکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت افغانستان، به ترکیه فرستاده شده است و هزینه تداوی او نیز از سوی وزارت صحت ترکیه پرداخت خواهد شد.

مرسل حکیمی به عنوان نطاق و متصدی برنامه‌های آموزشی در یک رادیوی خصوصی فعلایت می کرد و چهار سال پیش توموری در کمرش پیدا می‌شود که پس از دو سال هر دو پایش را فلج ساخته است.

خانواده مرسل تا زمانی که پول داشتند،  او را به کابل، پاکستان و شهرهای دیگر افغانستان برای تداوی بردند اما این دختر جوان سلامتی اش را باز نیافت.

با رسانه‌ای شدن مریض این خبرنگار جوان، بسیاری از مقام های دولتی و تاجران وعده همکاری دادند. داکتران پیش از این به مرسل گفته بودند که اگر به کدام کشور پیشرفته تر برود، مریضی اش خوب خواهد شد.

مرسل عزیزی پیش از این سه بار کمرش جراحی شده است اما داکتران در افغانستان از تداوی در نهایت عاجز ماندند. داکتران افغان به این بانوی جوان توصیه کرده بودند که برای تداوی به هندوستان برود.

هم رسانی