طالبان: خبرنگار نیویارک تایمز صحبت های ذبیح الله مجاهد را تحریف کرده است

۲۸ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

روزنامه امریکایی نیویارک تایمز به نقل از ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی طالبان گزارش داده بود که این گروه برای نخسیتن بار پس از چند سال جنگ، از حملات بر شهرها و غیر نظامیان خود داری می‌کنند.

روزنامه نیوریاک تایمز در گزارش‌اش گفته بود که به جنگ‌جویان این گروه فرمان داده شده است تا از حمله در مکان‌های عامه که باعث تلفات غیر نظامیان می‌گردد، خود داری کنند.

اکنون این گروه گفته است که روزنامه نیویارک تایمز از صحبت های آقای مجاهد تعبیر نادرست کرده و شاید هم قصدا حرف‌های سخن‌گوی طالبان را تحریف کرده است.

در اعلامیه گروه طالبان آمده است که:” حمله به شهرها زمان گیر است. مجاهدین احتیاط زیاد می‌کنند  و تلاش می‌کنند که اهداف شان با دقت هدف قرار گیرد. برای این که در حملات شان به افراد غیر نظامی آسیب نرسد. برای این که اجرای حملات در شهرها به یک مقدار زمان نیاز دارد و با عجله این کار نمی‌شود انشاءالله با تشخیص اهداف، حملات شان انجام خواهد شد.”

اما ذبیح الله مجاهد گفته است که این روزنامه از او سوال کرده که چرا پس از آتش‌بس هیچ حملۀ بزرگی در شهرهای افغانستان این گروه انجام نداده و پاسخ او نیز به خبرنگاران نیویارک تایمز این بوده است که حمله به شهرها زمان‌گیر است و آنها نیز تلاش دارند که اهداف را با دقت شناسایی کنند تا از تلفات به غیر نظامیان جلوگیری شود.

این روزنامه به نقل از سخن‌گوی طالبان همچنان گفته است ذبیح الله مجاهد همچنان به او گفته است که از آغاز آتش‌بس تا اکنون، هیچ حمله انتحاری از سوی این گروه در شهر کابل صورت نگرفته است. او گفته است که طالبان حملات انتحاری را کنار نگذاشته اند و از این شیوه در بیرون از شهرهای افغانستان بر اهداف آنها استفاده خواهد شد.

هم رسانی