جنرال بزرگ شمال، فردا به افغانستان بر می‌گردد

۳۰ سرطان ۱۳۹۷ هشدار

افراد نزدیک به جنرال دوستم روز گذشته به رسانه‌ها گفته است که قرار است آقای دوستم روز یک شبنه به افغانستان بر گردد. او پس از نزدیک به یک‌و نیم سال تبعید در ترکیه، اکنون قرار است دوباره به افغانستان برگردد و جایگاه گم شده‌اش را دست کم در میان مردمش به دست بیاورد و یک گروه منسجم قومی در افغانستان را دو باره مدیریت کند.

روز گذشته کاروانی از نگهبانان آقای جنرال دوستم نیز به کابل رسیدند. این افراد پیش از این در ولایت جوزجان در شهر شبرغان مستقر بودند. بیشتر از ده روز است، که گفتگوها بر سر چگونگی بازگشت آقای دوستم به افغانستان جریان دارد. البته که این گفتگوها در پی اعتراضات گسترده هواداران آقای دوستم که نزدیک به بیست روز است در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی افغانستان جریان دارد، روی دست گرفته شد.

حکومت افغانستان پس از آن که اعتراضات گسترده ده‌ها هزار نفری هواداران جنرال دوستم در هشت ولایت شمالی و شمال شرقی وارد ششمین روز خود شد، معاون دوم ریاست جمهوری را وظیفه سپرد به ترکیه برود و در مورد بازگشت آقای دوستم گفتگو کند. شاید حکومت انتظار داشت با آغاز گفتگوها برای بازگشت جنرال، این اعتراضات فروکش کند، اما اعتراضات گسترده تر شد و در کنار مسدود شدن بنادر تجاری در شمال افغانستان از سوی این اعتراض کننده‌گان، دفاتر دولتی در این ولایات نیز مسدود شدند.

پیش از این بارها خبر بازگشت جنرال دوستم رسانه‌یی شد. حتا یک بار به قصد آمدن به افغانستان تا فضای ولایت بلخ آمد، اما حکومت از نشستن هواپیمای او به فرودگاه مزار شریف در شمال افغانستان جلوگیری کرد. آقای دوستم پس از آن که احمد ایشچی را در خانه اش زندانی کرد، با مشکل بسیار جدی و حتا تبعید رو به رو شد. او متهم به آزار و اذیت جنسی احمد ایشچی است، پرونده‌ی که حکومت از آن بسیار نفع برد.

شرایط بازگشت جنرال دوستم

آقای دوستم خواستار بازگشتن صلاحیت های کاری اش و آزادی نظام الدین قیصاری و باز گشت‌اش به عنون فرمانده پولیس ولسوالی قیصار و فرمانده خیزش مردمی در ولایت فاریاب است. این شرایط بازگشت آقای دوستم برای حکومت بسیار سنگین است، حکومتی که با یک اقدام نا سنجیده، آقای قیصاری را بازداشت کرد و به کابل آورد.

نظام الدین قیصاری فرمانده پولیس ولسوالی قیصار نماینده ارشد جنرال دوستم در ولایت فاریاب بود. چهره‌ی به شدت ضد طالبان که گفته می‌شود بیشتر از هفت هزار نیرو در ولایت فاریاب داشت. او روز دوشنبه(۱۱سرطان) در یک عملیات ویژه در مرکز لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شهر میمنه همراه با ۲۷ نفر از محافظان اش بازداشت و به کابل انتقال یافت.

بازداشت نظام الدین قیصاری سبب شد که هزاران نفر از هواداران این نظامی قدرت مند در شهر میمنه دست به اعتراض بزنند و پس از آن که نیروهای امنیتی به آنها شلیک کرد و دو اعتراض کننده‌ را کشت، به ساختمان ولایت حمله کرده و  آن را به آتش کشیدند.

در روزهای دوم، سوم و چهارم دامنه اعتراضات به ولایت‌های تخار، سرپل، جوزجان و بلخ نیز گسترش یافت و یک هفته پس از بازداشت آقای قیصاری، این اعتراضات در تمامی ۹ ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان گسترش یافت.

اکنون نزدیک بیست روز است که ولایت های فاریاب، جوزجان، تخار، سمنگان، بلخ و سرپل شاهد اعتراضات گسترده هواداران جنرال دوستم اند و خواسته‌های این اعتراض کننده‌گان نیز در کناری آزادی نظام الدین قیصاری، بازگشت جنرال دوستم به افغانستان و دادن تمام صلاحیت های معاونیت اول به او است.

خشم عمومی در پی شکنجه افراد قیصاری

در کنار بازداشت آقای قیصاری، پخش تصاویر ویدیویی از جریان بدرفتاری و شکنجه محافظان نظام الدین قیصاری توسط نظامیان حکومت، بیشتر سبب مسنجم شدن مردم در امر ادامه اعتراضات شان شد. این تصاویر با واکنش‌های تند عمومی رو به رو شد. کمیسیون حقوق بشر خواستار پی‌گیری آن شد و حکومت افغانستان نیز هیأتی را برای بررسی این رویداد موظف کرد.

وزارت دفاع افغانستان یک روز پس از نشر این تصاویر گفت، آنها شوکه شده اند و نیروهای ارتش در کل شوکه شدند. این افراد ظاهران با نام نیروهای کوماندو دست به بازداشت آقای قیصاری و شکنجه افراد او زدند. هر چند فرمانده عمومی نیروهای کوماندو گفت، این نیروها هیچ دخالت در مسایل داخلی و خرد زیر ندارند و کار آنها نیست.

ظاهرین یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور متهم است که دست به این کار زده و بازداشت آقای قیصاری نیز کار او بوده است. فردی که از او نام گرفته نمی‌شود اما رحمت الله نبیل و امرالله صالح دو رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در واکنش به این رویداد گفته بودند، این کار محافظان شخصی یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی است نه کار کوماندوها.

اکنون دو بندر تجاری بسیار مهم در ولایت بلخ و ولایت فاریاب از سوی اعتراض کننده‌گان هوادار جنرال دوستم بسته اند. کاری که سبب شده است بر قیمت‌ها حتا در شهر کابل تأثیر بگذارد و دست کم دوران پول و تجارت در شمال افغانستان را فلج سازد.

در کنار بنادر تجاری و ادارات دولتی، معترضان هوادار جنرال دوستم، دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در شش ولایت را نیز بسته اند. آنها حتا هشدار به تحریم انتخابات داده بودند، اتفاقی که اگر رخ بدهد، حکومت افغانستان هیچ مورد موفقیت در چهار سال گذشته حکومت کردن‌اش نخواهد داشت تا به جامعه جهانی و مردم افغانستان به عنوان یک حکومت موفق پیش‌کش کند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی