مکاتب افغان – ترک جوزجان در محاصره نیروهای پولیس این ولایت درآمد

۶ اسد ۱۳۹۷ هشدار

مکاتب افغان ترک در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از ساعت ۱۱ شب گذشته به این‌سو بسته شده و به دانش آموزان و استادان اجازه داده نمی‌شود که وارد این مکاتب شوند.

شماری از اولیای شاگردان که در مقابل این مکاتب تجمع کرده اند می‌گویند، مکاتب افغان ترک در شهر شبرغان از ساعت ۱۱ شب گذشته به این‌سو از سوی نیروهای امنیتی محاصره شده و به هیچ کس اجازه وارد شدن به این مکاتب داده نمی‌شود.

آنان این اقدام حکومت افغانستان را برای بستن مکاتب افغان ترک در شهر شبرغان غیر اخلاقی و خلاف قانون می‌خوانند و می‌گویند، نیروهای امنیتی بالای دانش آموزان این مکاتب با موترهای آب پاش، آب پاشیده اند.

اما مقام‌های محلی ولایت جوزجان هرگونه اقدام نظامی را در برابر مکاتب افغان ترک در شهر شبرغان رد می‌کنند و می‌گویند نیروهای امنیتی به منظور تأمین امنیت آنجا رفته اند.

فقیر محمد جوزجانی فرمانده پولیس ولایت جوزجان به هشدار گفت، بر اساس تفاهم میان دولت‌های افغانستان و ترکیه، مکتوب‌های متعددی به آنان به منظور انتقال اداره مدیریت مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه و وزارت معارف افغانستان رسیده بود و اقدامات آنها نیز بر اساس هدایت مقام‌های حکومت مرکزی انجام شده است.

او می­گوید، معلمین ترکی که از سوی دولت ترکیه به افغانستان فرستاده شده است به شبرغان آمده اند و از این لحاظ روند تسلیم دهی مدیریت مکاتب افغان ترک به دولت ترکیه بر اساس هدایت دولت افغانستان آغاز شده است.

فرمانده پولیس جوزجان می گوید، در جاهای که این مکات فعالیت دارند، زمین‌ها ملکیت وزارت معارف افغانستان است. آقای جوزجانی افزود، پیش از این مکتوب‌های را به منظور انتقال مدیریت افغان ترک از مدیران قبلی آن به مدیران جدید دولت ترکیه، به اداره این مکتب‌ها فرستاده اند و زمان تسلیم دهی آن را نیز مشخص ساخته بودند که امروز به پایان رسیده است.

در عین حال، عبدالحی یشین رئیس معارف ولایت جوزجان می‌گوید، دو مکتب دخترانه و پسرانه افغان ترک در شهر شبرغان فعالیت دارند که بر اساس فیصله شورای وزیران و موافقت نامه وزارت معارف کشور با دولت ترکیه تصمیم بر آن شده است که مدیریت این مکاتب به وزارت معارف افغانستان منتقل گردد.

رئیس معارف جوزجان می‌گوید، این موضوع را پیش از این با فرستادن مکتوب به اداره مکاتب افغان ترک در این ولایت رسانیده بودند که با پاسخ منفی آنها رو به رو شده بودند.

او می گوید، هیچ گونه اقدام نظامی در برابر مکاتب افغان – ترک صورت نگرفته و روند انتقال مدیریت این مکاتب تحت نظر هیأت مؤظف آغاز کرده اند.

این در حالیست که این مکاتب از ساعت ۱۱ شب گذشته توسط نیروهای امنیتی محاصره شده و به دانش آموزان و آموزگان این مکاتب اجازه داخل شدن به مکتب نیز داده نمی‌شود.

مسئولان ریاست معارف و پولیس جوزجان این اقدام شان را به دلیل دستور مقام های حکومت مرکزی از کابل عنوان می‌کنند. اما اولیای دانش آموزان و آموزگان این مکاتب می‌گویند با آنها برخورد خشن صورت گرفته و محدوده مکاتب افغان – ترک کاملان نظامی است.

در کنار این، تصاویری ویدیویی که هشدار نیز به آن دست یافته است نشان می‌دهد که موترهای آب‌پاش بر دانش آموزان و آموزگان آب می پاشند و نیروهای پولیس در تلاش دور کردن این افراد با زور از نزدیک مکتب هستند.

جنجال مکاتب افغان – ترک و دولت افغانستان از حدود نزدیک به یک سال به این سو ادامه دارد و مدیران پیشین این مکاتب تأکید دارند که مکاتب افغان – ترک قربانی سیاست‌های دولت افغانستان و دولت ترکیه شده اند و دو دولت می‌خواهند این موسسه آموزشی را سیاسی ساخته و زیر نظر دولت ترکیه در بیاورند.

دولت ترکیه باور دارد که این مکاتب با هزینه فتح الله گولن روحانی پرنفوذ ترکی که در امریکا در تبعید به سر می برد، پرداخته می شود و در آن فعالیت های ضد دولت ترکی صورت می‌گیرد. دولت ترکیه این اقدام را پس از کودتای ناکام سال گذشته روی دست گرفت که ادعا می‌شود با تحریک فتح الله گولن در این کشور انجام شده بود.

محراب ابراهیمی

هم رسانی