کمیسیون انتخابات: استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پیش‌رو ممکن نیست

۱۷ اسد ۱۳۹۷ هشدار

کمیسیون انتخابات طرح احزاب که در آن گفته شده بود در انتخابات پیش‌رو باید رای دهنده‌گان بایومتریک را غیر ممکن خواند. هر چند مسئولان این کمیسیون تأکید دارند که آنها طرفدار استفاده از تکنالوژی در انتخابات می‌باشند.

رئیس کمسیون انتخابات امروز چهار شنبه (۱۷اسد) در یک نشست خبری گفت، نشست احزاب و حکومت بی نتیجه بوده و استفاده از بایومتریک در انتخابات پیش‌روی پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها ممکن نیست.

احزاب سیاسی افغانستان خواستار تغییر نظام انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال هستند و در کنار آن خواستار بایومتریک شدن رای‌دهنده‌گان نیز شده اند.

احزاب سیاسی باور دارند در روند ثبت نام رای‌دهنده افراد خیالی ثبت نام شده و ۹ نفری که کمیسیون انتخابات گفته است که برای اشتراک در انتخابات ثبت نام کرده اند، بیشتر از ۵ میلیون آن اصلن حضور فزیکی ندارند.

گلاجان عبدالبدیع صیاد می‌گوید، احزاب سیاسی که خواستار تغییر سیستم انتخابات از رای داحد غیر قابل انتقال به رای واحد قابل انتقال هستند، این خواست احزاب نیست ممکن نیست، زیر این مسئله نیازمند تغییر قانون انتخابات است.

از سویی هم حفیظ الله هاشمی سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در نشست امروز گفته است که با توجه به مدت زمان باقی مانده تدارک و تطبیق تکنالوژی برای انتخابات پیش‌رو ممکن نیست زیرا تا ۷۰ روز دیگر باید انتخابات پارلمانی برگزار گردید.

اما احزاب سیاسی مدعی اند که در این مورد احزاب مقصر نیستند زیرا این پیشنهاد آنها یک سال بیشتر می شود که روی میز رئیس جمهور قرار داده و حکومت و کمیسیون انتخابات هیچ گاهی به آن توجه نکرده است. ادعای که کمیسیون انتخابات نمی‌پذیرد. رئیس کمیسیون انتخابات نیز می‌گوید، که حکومت نیز مدت بیشتر از یک سال به پیشنهادهای این کمیسیون در مورد استفاده از تکنالوژی پاسخ نداده است.

در کنار این، کمیسیون انتخابات خواستار فرستادن فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی به این کمیسیون اند. رئیس کمیسیون انتخابات امروز گفت، آنها بار بار از کمیسیون رسیده‌گی به شکایات خواسته است که هر چه زودتر فهرست نهایی را به آنها بفرستند تا مشخص شود که کیها شامل لیست نهایی انتخابات پارلمانی خواهند بود.

بر اساس تقویم کمیسیون انتخابات، قرار بود فهرست نهایی نامزدان تا تاریخ ۱۱ اسد به کمیسیون انتخابات فرستاده شود. اما آنگونه که رئیس کمیسیون انتخابات می‌گوید، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت های انتخاباتی حتا به درخواست این کمیسیون برای یک نشست مشترک را نیز نپذیرفته است.

مسئولان کمیسیون انتخابان نگران اند که اگر فهرست نهایی نامزدان به آنها نرسد، این کار ممکن روی بزگرای انتخابات به موقع تأثیر بگذارد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی