فرید حمیدی: یافته‌های سیگار پوپولیستی است، ما به گزارش سیگار پاسخ‌گو نیستیم

۲۰ اسد ۱۳۹۷ هشدار

سیگار یا اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش اخیر خود دادستانی کل را یک اداره ناکام در قسمت مبارزه با فساد معرفی کرده و گفته بود که دادستان کل، توانایی محاکمه افراد قدرت مند را ندارد.

در گزاری این اداره گفته شده بود، فرید حمیدی دادستان کل افغانستان برای کشانیدن افراد پر نفوذ و زورمند، به میز محاکمه ضعیف و ناتوان بوده است.

اکنون اما آقای فرید حمیدی دادستان کل افغانستان گزارش این اداره را ناقص می‌داند و می‌گوید اداره دادستانی کل افغانستان در سایه قانون اساسی افغانستان کار می کند و نشر گزارش های ناقص در مورد این اداره، به آنها حتا انرژی بیشتر می‌دهد تا با فساد مبارزه کنند.

آقای فرید حمیدی امروز در نشست دادستان‌های مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال، در کابل گفت:” چندی قبل گزارشی نشر شد، ما به این گزارش ها جواب گو نیستم، این گزارش پوپولیستی و نادرست است. این گزارش نادرست انرژی ما را بیشتر می‌سازد و ما قاطع تر از قبل برای مبارزه با فساد حرکت می‌کنیم.”

آقای حمیدی همچنان گفت که تطبیق عدالت یکی از مهم‌ترین خواست‌های قانون اساسی افغانستان است و قانون باید به گونه‌ی یک‌سان بالای همه مردم تطبیق شود.

به باور او منع خشونت تنها وظیفه‌ی دادستانی کل افغانستان نیست، بلکه به گفته‌ی او گسترش عدالت در خانواده‌ها از مهم ترین وظایفی است که این اداره برعهده دارد.

او در ادامه صحبت‌های خود به رسیدگی به جرایم کودکان نیز اشاره کرد و گفت که باید یک سیاست جنائی برای رسیدگی به جرایم اطفال تدوئن شود تا این رسیدگی به آینده کودکان تاثیرات منفی نداشته باشد.

آقای حمیدی افزود، دست‌رسی به صحت و تعلیم و تربیه از مهم‌ترین نیازهای اطفال است که باید در مرکز تربیه کودکان برای آنان فراهم شود، زیرا کودکان آینده اقتصاد، سیاست و حکومت افغانستان است.

دادستان کل افغانستان تاکید کرد که مسئولان مراکز تخلفات اطفال نباید همانند بزرگ سالان به قضایائی جنائی کودکان برخورد کند، زیرا این گونه برخورد و جزا دادن به کودکان، سبب خدشته دار شدن روحیه آنها خواهد شد.

دادستان کل همچنان از ایجاد دادستانی منع خشونت در سراسر افغانستان نیز خبرداده گفت که دولت افغانستان شش ماه قبل به نهاد‌های بین المللی تعهد کرده بود که در این مدت دادستانی منع خشونت را ایجاد می‌کند، اما بر بنیاد گفته‌های او دادستانی کل افغانستان بیشتر از تعهدات خود عمل کرده است و در جریان شش ماه گذشته افزون بر ایجاد دادستانی منع خشونت در ۳۴ ولایت افغانستان، دادستان‌های خانم را نیز در این نهادها گماشته است که به قضایائی خشونت علیه بانوان رسیدگی کند.

او با اشاره به کارکرد این اداره گفت که با شروع کار دادستانی منع خشونت، قضایایی ثبت خشونت نیز افزایش یافته است، زیرا قضایای خشونت با زنان، اکنون از حالت سر درگمی بیرو شده و با موجودیت دادستان منع خشونت با زنان، به قضایائی بیشتر رسیدگی شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه گسترده وجود دارد و حکومت افغانستان متهم است که به پرونده‌های خشونت با زنان آنگونه که باید برخورد نکرده است و بیشتر از نود درصد عاملان خشونت با زنان با خیال آرام زندگی دارند.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی