مراسم خاک سپاری قربانیان حمله روز گذشته انتحاری در کابل به خشونت کشید

۲۵ اسد ۱۳۹۷ هشدار

مراسم خاک سپاری شمای از قربانیان حمله انتحاری روز گذشته کابل، به خشونیت کشیده شد. شاهدان عینی در محل خاک سپاری گفته اند که نیروهای امنیتی با تیر اندازی مانع دفن اجساد قربانیان حمله روز گذشته به مرکز آموزشی موعود در غرب کابل شده اند و تا حالا در نتیجه تیز اندازی نیروهای امنیتی، یک تن زخم برداشته است.

مردم غرب کابل امروز می خواستند اجساد شماری از قربانیان حمله روز گذشته را به گونه دسته جمعی در دامنه کوه قوریغ در غرب کابل به خاک بسپارند که با مخالفت نیروهای امنیتی رو به رو شده اند.

دادخواهی‌ها نیز برای جلوگیری از این اقدام نیورهای امنیتی همزمان در شبکه اجتماعی فیس‌بوک آغاز شده است. مردم تقاضای کمک دارند و دسته دسته به سمت محل دفن این قربانیان می‌روند.

جزئیات این خبر بعدا نشر می‌شود

هم رسانی