محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور از مقامش کنار رفت

۳ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهورر از مقامش کنار رفت. آقای اتمر در متن استعفایش نوشته است که به دلیل مخالفت های شدید با سیاست های سطح رهبری دولت استعفا کرده است.

در بخشی از متن استعفای آقای اتمر آمده است :” اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های سطح رهبری دولت در عرصه حفظ و تحکیم وحدت و اجماع ملی، تأمین صلح و امنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات، حکومتداری خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین المللی کشور در ماه‌های اخیی داشته ام، نتوانستیم در حل این به تفاهم برسیم، لازم می‌دانم ا زاین وظیفه استعفا کنم.”

آقای اتمر از مدیران اصلی حکومت وحدت ملی بود. هر چند در گذشته نیز بارها گزارش‌های در مورد اختلافات آقای اتمر با رئیس جمهور به نشر رسیده بود، اما هیچ گاهی این گزارش‌های تأیید نشد.

او به نماینده‌گی از حزب حق و عدالت در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۴ به حمایت از اشرف غنی پرداخت و یکی از کسانی بود که در موفقیت آقای غنی نقش جدی داشت. آقای اتمر پیش از این در دوران حکومت حامد کرزی، در سمت‌های وزارت های معارف، وزات داخله و وزارت انکشاف دهات نیز کار کرده است.

در همین حال، قادر شاه سخن‌گوی شورای امنیتی ملی گفته است که کنار گیری آقای اتمر پذیرفته شده است. تلویزیون یک نیز به نقل از منابع معتبر در درون حکومت نوشته است که به زودی، ویس احمد برمک وزیر داخله، طارق شاه بهرامی وزیر دفاع و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیتی ملی نیز از مقام شان کنار می‌روند.

هم رسانی