دو عضو ارشد داعش در ننگرهار به نیروهای افغان تسلیم شدند

۱۱ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

دو تن از با سابقه ترین اعضای گروه داعش، که به رهبری این گروه بسیار نزدیک گفته شده اند ر ولایت ننگرهار، به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می‌گوید که دو فرمانده گروه تروریستی داعش همراه با اعضای خانواده‌شان به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شدند.

آقای خوگیانی می‌گوید که این افراد در مدت چهار سال اخیر در ارتباط نزدیک با رهبری گروه داعش قرار داشته و فعالیت های ضد حکومتی را در ننگرهار به پیش می‌بردند. این دو عضو ارشد گروه داعش، به نام‌های سجاد و نقیب الله هستند که پس از برقراری ارتباط با امنیت ملی، خود را تسلیم این نیروها کرده اند.

این دو عضو ارشد داعش، از منطقه اروکزی ایجنسی هستند و با چهار سال پیش با رهبر شان حافظ سعید به افغانستان آمده و به گروه داعش پیوستند. این افراد در صحبت با رسانه‌ها گفته اند که در میان گروه داعش در ننگرهار، افرادی از کشورهای ازبیکستان، تاجیکستان، آذربایجان، چچین، پاکستان، عر و ترک به شکل گستره حضور دارند.

سخن‌گوی والی ننگرهار می‌گوید این افراد در حملات تروریستی زیادی دست داشته‌اند و به همین دلیل تحت بازداشت قرار دارند.

این در حالی است که چندی قبل نیز بیش از ۲۵۰ تن از تروریستان داعشی در ولایت جوزجان، به نیروهای افغان تسلیم شدند.

همچنین چند روز قبل نیز ابوسعید ارهابی رهبر گروه تروریستی داعش در افغانستان در جریان عملیات نیروهای افغان و خارجی، با شماری از افرادش کشته شد.

ننگرهار در شرق افغانستان پایخت و مرکز اصلی گروه داعش است. چندین ولسوالی این ولایت، شاهر حضور گسترده رهبران و جنگ‌جویان این گروه است.

گروه داعش تا سال گذشته مهم ترین مراکز شان را در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار داشتند، اما پس از حملات گسترده هوایی و زمینی نیروهای افغان و خارجی، این گروه اکنون در چند ولسوالی این ولایت، مراکز خود ایجاد کرده و فعالیت‌های شان را به پیش می‌برند.

هم رسانی