بررسی‌‌ها در مورد چگونگی جعل و تقلب شناس‌نامه‌های کاغذی آغاز شد

۱۴ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

دادستانی کل افغانستان از ایجاد هیأتی جهت بررسی قضیه جعل و تقلب هزاران شناس‌نامه کاغذی براساس حکم ریاست جمهوری خبر داد.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان، بعد از ظهر امروز چهارشنبه (۱۴ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که هیأتی براساس حکم ریاست جمهوری موظف شده است تا عاملان جعل و تقلب هزاران شناس‌نامه کاغذی را شناسایی و به پنجه قانون بسپارد.

چند روز قبل، ائتلاف بزرگ ملی که از ۳۵ حزب و جریان سیاسی شکل گرفته است، با نمایش دادن هزاران شناس‌نامه تقلبی که برچسب کمیسیون انتخابات را نیز در خود داشت، ادعا کرد که ده‌ها هزار شناس‌نامه تقلبی را به دست آورده‌اند که برای افراد خیالی صادر شده اند.

کمیسیون انتخابات، این افشاگری را ناوقت خواند؛ اما پذیرفت که شماری از کتابچه‌های برچسب این کمیسیون مفقود شده است. اداره ثبت و احوال نفوس نیز تاکید کرد که هزاران شناس‌نامه‌ی کاغذی که برچسب انتخاباتی خورده‌اند و از سوی ائتلاف به نمایش گذاشته شده‌، تقلبی اند و اعتبار حقوقی ندارد.

رئیس جمهور غنی پس از این افشاگری، روز گذشته فرمان بررسی چگونگی این تزویر را صادر کرد. آقای غنی هیأتی را برای بررسی همه جانبه چگونگی تقلب و تزویر در توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۷، تعیین کرد.

این هیأت با ریاست دادستان کل افغانستان و عضویت افرادی از امنیت ملی، وزارت داخله، کمیسیون انتخابات و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، کارش را به پیش خواهد برد.

به این هیات دستور داده شده تا افراد و اشخاصی را که در تقلب شناس‌نامه‌ها نقش داشته‌اند شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند و بعد از بررسی‌های همه‌جانبه یافته‌های‌شان را با پیشنهادهای مشخص به ریاست جمهوری بدهند.

حالا سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که براساس حکم ریاست جمهوری، هیاتی متشکل از دادستان‌های عالی رتبه در این مورد توظیف شده و بررسی‌های‌شان را آغاز کرده‌اند.

او می‌گوید که تاکنون چگونگی و تعداد تزویر و تقلب شناس‌نامه‌های کاغذی که براساس قانون جرم پنداشته می‌شود، مشخص نشده و هیات تحقیق یاد شده، در جریان ۲۰ روز چگونگی و عاملان جعل شناس‌نامه‌های کاغذی را شناسایی کرده و به پنجه قانون می‌سپارد. آقای رسولی تاکید کرد که با عاملان جعل و تقلب به‌گونه جدی برخورد خواهد شد.

احزاب سیاسی افغانستان از چندین ماه به این طرف نسبت به احتمال برگزار شدن انتخابات پر از تقلب ابراز نگرانی می‌کنند و مدام خواستار تغییر سیستم انتخابات و استفاده از تکنالوژی بایومتریک رای دهند‌گان هستند.

حکومت و کمیسیون انتخابات دو هفته قبل تقاضای احزاب را رد کردند. پس از آن، ائتلاف بزرگ ملی بزرگ‌ترین افشاگری تقلب پیش از وقت در انتخابات پیش‌رو را بر ملا ساختند. اقدامی که چگونگی انتخابات پیش‌رو را درگیر شک و تردیدهای بیشتری ساخت.

محمد گوهری

هم رسانی