سال تعلیمی در ولایت هلمند آغاز شد

۱۷ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

داود شاه صفاری، رئیس معارف هلمند میگوید که با آغاز سال تعلیمی در این ولایت مجموعا ۳۴۹ باب مکتب فعال وجود دارد که از این میان ۲۷ باب آن مدرسه دینی، ۱۳ باب انیسیتوت های تخنیکی و مسلکی و ۶ باب آن تربیه معلم است.

 او میگوید دراین ولایت بیش از دوصد هزار دانش آموز نیز در حال آموزش دیدن اند که از این میان نزدیک به پنجاه هزار تن شان را دانش آموزان دختر تشکیل میدهد.

او میگوید هنوز هم دراین ولایت ۱۱۹ باب مکتب و مدارس دینی بسته اند.

صفاری میگوید برای پیشرفت و بلند بردن کیفیت معارف با عالمان دین ، زنان، فعالین مدنی و بزرگان قوم نشست های پیهم داشته است تا بتوانند دیدگاه آنان را در پیوند به بهبود کیفیت معارف تغییر دهد.

رئیس معارف هلمند میگوید در سه ماه رخصتی برای بیش از پنجصد معلم، ورکشاپ های ارتقای ظرفیت برگزار شده است که

افزون بر این، رییس معارف هلمند گفت که هنوز هم نزدیک به دو هزار جریب زمین معارف در نزد غاصبین زمین قرار دارد. از سوی هم در این ولایت ۵۶ باب مکتب و مدارس تعمیر ندارد،

در هلمند برای سال جدید تعلیمی بیش از ۳۰ هزار دانش آموز تازه جذب شده است که بیش از چهل درصد آنان را دختران تشکیل میدهد.

 او می افزاید فعلا دوصد هزار تن مصروف آموزش میباشد اما با توجه به نفوس هلمند بیش از ششصد و پنجاه هزار تن از آموزش به دور میباشند که به گفته رئیس معارف هلمند این افراد مواد سوخت جنگ را تشکیل میدهند که اگر به مکتب شامل نشوند، به سربازان جنگ تبدیل خواهند شد.

جنرال یاسین خان، والی هلمند نیز در آغازین روز سال تعلیمی هلمند گفت که با همکاری بزرگان قوم، عالمان دین و فعالین مدنی، تلاش ها برای بازگشایی مکتب ها و مدارس بسته جریان دارد.

والی هلمند می افزاید که برای حل نیازمندی های معارف هلمند ادارات مربوطه زمین های لازم را جستجو نمایند تا ساختمان های مورد نیاز معارف در آن اعمار گردد.

والی هلمند همچنان هشدار داد کسانیکه در امور معارف دخالت میکنند در کنار اینکه به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردند در نزد مردم نیز رسوا خواهند شد. او از ادارات امنیتی و ریاست دادستانی کل هلمند خواست تا دست این افراد را از امور معارف کوتاه نمایند.

سمینه متعلم صنف هشتم لیسه نسوان مرکزی لشکرگاه نیز به خبرگزاری هشدار گفت که مشکل بیشتر دختران نبود امنیت است که این تهدیدات سبب شده تا پسران نیز همانند دختران نتوانند به مکتب بروند.

سال تعلیمی هلمند درحالی آغاز شده که این ولایت از جمله ولایت های ناامن کشور است که ناامنی سبب شده تا نهادهای آموزشی نتوانند به گونه درست در این ولایت فعالیت کنند.

عبدالعزیز صفدری

هم رسانی