مجلس نمایندگان رییس اداره ثبت احوال نفوس را به مجلس فراخواند

۲۱ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

با افزایش نگرانی ها در پیوند به احتمال تقلب در انتخابات پیش رو و نیز افشاسازی صدها هزار شناسنامه تقلبی از سوی احزاب و جریان های سیاسی، امروز چهارشنبه (۲۱ سنبله) همایون محتاط، رییس اداره ثبت احوال نفوس کشور به مجلس فراخوانده شد تا در پیوند به این نگرانی ها پاسخ دهد.

رییس اداره ثبت احوال نفوس کشور پس از گرفتن پرسش های نماینده گان در پیوند به احتمال تقلب در انتخابات گفت که نگرانی‌هایی که امروز برای مردم و سیاسیون کشور ایجادشده این نگرانی‌ها را اداره ثبت احوال نفوس سال قبل داشت.
به گفته‌ی او با وجود مشکلات زیاد اما اداره ثبتِ احوال نفوس توانسته در جریان ۵ ماه پیش برای حدود ۵ میلیون رای‌دهنده، شناس‌نامه توزیع کند که از میان ۵۶۰۰ کتاب رای‌دهی تا حال ۴۹۰۰ کتاب آن درج دیتابس این اداره شده است.
او هم‌چنان گفت که کمیسیون انتخابات در هماهنگی با اداره آنان توانسته است که ۷۶هزار شناس‌نامه تکراری و جعلی را نیز از فهرست رای دهندگان حذف کند.
آقای محتاط افزود که نبود سیستم بایومتریک از عمده‌ترین مشکلات آنان بوده است که سبب شده دربسیاری موارد یک نفر بیش از چند شناسنامه دریاف کند.
این درحالی است که شماری از نمایندگان مجلس در نشست امروز ادعا کردند که برخی از زورمندان در ولایات ناامن تا ده شناس‌نامه به یک نام اخذ کرده اند.
آقای محتاط در پاسخ‌به این ادعا‌ها گفت:” وقتی سیستم بایومتریک نباشد، هرکس می‌تواند با آوردن دو شاهد از چندین ولایت هم‌زمان تا چند شناس‌نامه بگیرد. هرچند افراد می‌توانند چندین تذکره به یک نام بگیرند، اما کمیسیون انتخابات وعده سپرده که در روز انتخابات هیج‌کسی بیش از یک رای داده نتواند.
رئیس اداره ثبتِ احوال نفوس در این نشست هم‌چنان به موضوع شناس‌نامه‌های جعلی از ولایت پکتیا و پکتیکا نیز پرداخت و گفت باوجود که این شناس‌نامه‌ها استیکر انتخابات را دارند، اما هیج یک در کتاب های این اداره ثبت نیست.

این درحالی است که نمایندگان مجلس قبل از رفتن به رخصتی‌های تابستانی مدعی شده بودند که درولایات مشرقی از جمله پکتیا و پکتیکا بر شناس‌نامه‌های کودکان و افرادی که زنده نیستند نیز استیکر زده شده است.

این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که کمیسیون انتخابات نیز از پایین آمدن شمار رای دهندگانی که در بانک اطلاعاتی این کمیسیون درج بودند خبر داده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی