سفیر اتحادیه اروپا در دیدار با سرور دانش بر پیگری عدلی و قضایی جرایم فساد اداری تاکید کرد

۲۲ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

پیش از برگزاری نشست آتی ژنوا که در آن افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش قرار است روی دستاوردهای افغانستان و ادامه کمک‌های جهانی کنند، سفیر اتحادیه اورپا با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان عصر روز گذشته دیدار کرده و روی برخی از مسایل ازجمله روند مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و اصلاحات در بخش‌های امنیتی گفتگو کردند.

در این دیدار، سرور دانش بر اراده حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و گفت که حکومت اراده قاطع برای مبارزه با فساد اداری دارد.

معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار همچنان گفت که در زمینه نگاه پالیسی سازی و مدارک تقنینی هیچ خلایی دربخش مبارزه با فساد اداری باقی نمانده است.

همزمان با این، اما سرور دانش تاکید کرد که در زمینه های اصلاحات در بخش‌های امنیتی و شفافیت امور مالی در تطبیق راهبرد ملی مبارزه با فساد اداری، کار جریان دارد و نیازمند زمان بیشتری است.

سفیر اتحادیه اروپا نیز تاکید کرد که حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری از موضوعاتی است که در نشست ژنوا برای افغانستان روی آنها گفتگو صورت خواهد گرفت.

سفیر اتحادیه اروپا دراین دیدار افزوده است که  در این کنفرانس پیشرفت های حکومت افغانستان در زمینه تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی وی پیگیری عدلی متهمان جرایم فساد اداری از سوی حکومت افغامستان یکی از مواردی است که می تواند در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری تاثیرگذار باشد.
سفیر اتحادیه اروپا درحالی بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرده است که افغانستان هنوز هم در جایگاه سومین کشور فاسد جهان قرار دارد و گفته شده که یکی از علت‌های عقب افتاگی این کشور، ریشه دواندن فساد در نهادها و اداره‌های دولتی این کشور است. امری که جامعه جهانی سالانه مقدار پول مشخصی را برای مبارزه با آن کنار می‌گذارد، اما تاکنون تاثیر این پول خرج کردن‌ها چندان ملموس نبوده است.

هم رسانی