شهر بامیان، عنوان شهر عاری از رفع حاجت در فضای آزاد را کسب کرد

۲۲ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

رفع حاجت در فضای باز، ناهنجاری و عمل ضد ارزشی است که به دلیل نبود امکانات و تشناب‌های سیار در شهرهای افغانستان به یک امر عادی بدل شده است.

این معضل هم از ارزش فرهنگ افغانستان و هم از زیبایی شهرهای افغانستان کاسته است. تا جایی که حتی کابل به چنین چالشی رو به رو است و حکومت مرکزی تاهنوز نتوانسته این معضل پایتخت افغانستان را با فرهنگ‌سازی و ایجاد تشناب‌های سیار برطرف سازد.

با این وجود، اما در سرزمین بودا و آب‌های نیلگون بند امیر، در بامیان، ظاهرن مردم به این مرز آگاهی رسیده و این مشکل را ریشه کن کرده اند. چنانچه وزارت احیا و انکشاف دهات پس از انجام بررسی، دریافته است که شهر بامیان تنها شهر افغانستان است که شهروندان‌اش از رفع حاجت در فضای باز، خودداری می‌کنند.

از این‌رو، لقب هفتمین شهر پاک افغانستان و تنها شهرعاری از رفع حاجت در فضای باز را به بامیان داده است.

طاهر زهیر، والی بامیان در مراسمی که به همین مناسبت در بامیان دایر شده بود این خبر را اعلام کرد. عبدالرحمان احمدی،‌ سخنگوی والی بامیان نیز در گفتگویی با خبرگزاری هشدار گفت که براساس معیارهای بهداشتی وزارت انکشاف دهات، شهر بامیان به عنوان شهر عاری از رفع حاجت در فضای باز در سطح افغانستان شناخته شده است.

او در این مورد گفت:”ما از طریق ادارات مختلف در این زمینه تبلیغ کردیم. ریاست حج و اوقاف بامیان، شهرداری بامیان و ریاست انکشاف دهات از عناصر مختلفی بودند که مردم را در راستای حفظ محیط زیست تشویق کردند”.

عدم دسترسی به تشناب‌های عمومی در نقاط مختلف‌ شهر‌های افغانستان و نیز سطح پایین فرهنگی مردم این کشور جهان سومی، سبب شده تا جاده‌ها، کوچه‌پس‌کوچه‌ها و در مواردی هم پارک‌های تفریحی به تشناب‌های سرباز شهروندان تبدیل شود.

بامیان در این زمینه ظاهرن در تمام افغانستان پیش‌قدم شده است. هرچند پیش از این، حکومت اعلام کرده بود که برای مبارزه با این معضل آنانی که در فضای باز رفع حاجت می‌کنند از ۵۰  تا ۱۰۰ افغانی جریمه خواهند شد. قانونی که ظاهرن همانند خیلی از قانون‌های دیگر اجرایی نشده و این معضل همچنان معضل باقی مانده و ادامه دارد.

هم رسانی