مسؤلان ادارات دولتی ولسوالی کوهستان فاریاب از یک سال به این‌سو به وظایف شان حاضر نیستند

۲۲ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان ادارات دولتی ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب، بیشتر از یک سال می‌شود که به وظایف شان حاضر نیستند و با آن‌که در بیرون از وظیفه به سر می‌برند، اما به گونه منظم معاش دریافت می‌کنند.

امان الله یک بزرگ قومی منطقه لولاش ولسوالی کوهستان به هشدار می‌گوید، ولسوال، رئیس محکمه، دادستان، مدیر حقوق، مدیر معارف، مدیر امنیت و مدیر استخبارات، مدیر جنایی و مدیر تروریزم فرمانده پولیس این ولسوالی، بیشتر از یک‌سال می‌شود که به وظایف شان حاضر نیستند و دروازه ادارات دولتی بسته اند.

این بزرگ قومی می‌افزاید که بر علاوه مسئولان محلی، کارمندان اداری این ولسوالی نیز به وظایف شان نمی‌آیند و تمامی ادارات به روی مردم بسته اند.

او می‌گوید، از میان مسئولان حکومتی، تنها فرمانده پولیس که او نیز سرپرست است، در وظیفه حاضر است و بقیه مسئولان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به سر می‌برند.

ظاهرن بسته بودن ادارات محلی مشکل باشنده‌گان این ولایت چند برابر کرده است. ولسوالی کوهستان فاریاب از ولسوالی‌های ناامن این ولایت است که در سال جاری دو بار میان طالبان و نیروهای امنیتی دست به دست شده است.

اکنون باشنده‌گان این ولسوالی نمی‌دانند مشکلات شان و کارهای که به حکومت دارند را کجا ببرند و حل مطلب کنند. در کنار این‌ها، آموزگاران مکاتب و داکتران شفاخانه‌ نیز به وظیفه شان حاضر نیستند. از میان تمامی کارمندان شفاخانه این ولسوالی، تنها دو نرس وظیفه انجام می‌دهند.

والی فاریاب نیز حاضر نبودن مسئولان محلی ولسوالی کوهستان را تأیید می‌کند. نقیب الله فایق والی فاریاب به هشدار می‌گوید، تعمیر ولسوالی یک سال پیش به دست طالبان سقوط کرده بود و به این دلیل آنها ولسوالی کوهستان را ترک کرده و به شهر میمنه آمده بودند.

آقای فایق می‌افزاید:” ده روز پیش ولسوالی کوهستان دوباره به کنترل دولت در آمده است. سر پرست ولسوالی هم معرفی شده و در اولین پرواز مسئولان ادارات دولتی از طریق هوا دوباره به وظایف شان بر می‌گردند. مطمین باشید.”

به گفتۀ والی فاریاب، راه های زمینی ولسوالی کوهستان مسدود است و از طریق زمینی ممکن نیست که آنها به ولسوالی کوهستان بروند.

اما کریم یورش سخن‌گوی پولیس فاریاب حاضر نبودن افراد پولیس به وظایف شان در ولسوالی کوهستان را رد می‌کند. آقای رویش می‌گوید:” مسئولین پولیس ما حاضر اند د وظایف شان. مدیر استخبارات، مدیر تروریزم و  مدیر جنایی در وظایف شان هستند و دوشادوش سربازان می رزمند.”

اما باشنده‌گان محل می‌گویند که پولیس دروغ می‌گوید و به جز فرمانده پولیس ولسوالی، هیچ از مسئولان پولیس در این ولسوالی حضور ندارند.

ولسوالی کوهستان از ولسوالی‌های دور دست و به شدت آسیب پذیر در فاریاب است. در آخرین مورد، دو روز پیش از عید رمضان امسال، طالبان به مرکز این ولسوالی حمله کرده و شماری از سربازان و ولسوال کوهستان را به گلوله بستند.

نیروهای امنیتی ۱۹ روز پیش، در دوم سنبله نیروهای امنیتی دوباره کنترل این ولسوالی را از دست طالبان خارج کرده و وارد مرکز ولسوالی شدند.

منابع محلی می‌گویند، طالبان پس از تصرف مرکز ولسوالی، تمامی تجهیزات دولتی را با خود برده و تأسیسات دولتی را نیز به آتش کشیدند.

محراب ابراهیمی

هم رسانی