فیفا: بیشتر جلسات پارلمان در دور پانزدهم روی مسایل امنیتی بوده است

۲۲ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

فیفا یا موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید که در اجلاس پانزدهم، تنها ۵۰ درصد از اعضای مجلس نمایندگان در جلسات عمومی حاضر بوده و ۵۰ درصد دیگر نماینده‌گان غیر حاضر بوده اند. این رقم در روزهای پایانی این دروه، تا هشتاد درصد هم رسیده است.

این نهاد با نشر یک گزارش امروز پنج‌شنبه(۲۲سنبله) گفته است که پارلمان افغانستان در اجلاس پانزدهم کاری خود، نظارت موثر از کارکرد حکومت وحدت ملی نداشته و از همین‌رو، حکومت نیز کم‌ترین توجه به خواست آنان نکرده است.

حسیب معترف، عضو موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان که گزارش این نهاد را ارائه می‌کرد، گفت که پارلمان در اجلاس ۱۵ام هیج ابتکاری مثبت در زمینه‌ی قانون گذاری نداشته است، زیرا اکثر نمایندگان در این دوره غیرحاضر بودند.

او افزود در برخی از جلسات در روزهای پایان، غیر حاضری نماینده‌گان مجلس، حتا به ۸۰ درصد نیز رسیده است.

فیفا دراین گزارش خود نگاشته است که تقابل حکومت و قوه مقننه از بزرگ‌ترین مشکل پارلمان در این دوره بوده است، زیرا در بسیاری از مواقع قوه اجرائی به جای قوه مقننه با صادر کردن فرمان، کارهای حکومت داری را پیش برده است نه بر اساس قانون تصویب شده از سوی پارلمان.

به باور این نهاد ناظر قوانینی که از سوی پارلمان تصویب شده است، کوچک ترین تاثیر بر وضعیت زندگی مردم افغانستان نداشته است.

نهاد فیفا می‌گوید در تنها موردی که مجلس نمایندگان تحرک بیشتری داشته است بحث و گفت‌وگو روی  وضعیت امنیتی درسطح کشور بوده است. این گزارش می‌رساند که مجلس نمایندگان در این دوره ۱۱۳ بار روی مسایل امنیتی در نشست های عمومی و نشست‌های کمیسیون‌ها بحث کرده اند. یک بار نیز رئیس امنیت ملی را استیضاح کرده است.

در این گزارش گفته شه است که مجلس سنا نیز ۵۵ درصد جلسات شان در مورد بررسی اوضاع امنیتی افغانستان بوده است.

بربنیاد این گزارش، پارلمان افغانستان در اجلاس ۱۵ام حدود ۵۵ جلسه دایرکرده بود که از این میان ۳۶ جلسه آن عادی، ۱۱ جلسه استجوابی، ۷ جلسه استماعی و یک جلسه استیضاحی بوده است.

این نهاد گفته است که مشرانو جرگه نیز در دوره ۱۵ام بیش از ۲۵ جلسه را دایر کرده است که از جمله ۸ جلسه تقنینی، ۹ جلسه استجوابی و ۵ جلسه استماعی داشته است.

فیقا در گزارش خود نوشته است که مجلس نماینده‌گان در این دور اجلاس تقنینی خود نزدیک به ۲۰ سند تقنینی و مشرانو جرگه نیز ۱۵ سند تقنینی را تائید و تصویب کرده است.

نقض اصول و وظایف داخلی از دیگر موارد است که نهاد فیفا آن را درگزارش شش ماه خود آورده است. رها کردن میز خود و عبور از جلو شخص صحبت کنند، استفاده از کلمات نامناسب در جریان جلسات، صحبت بدون اجازه، رعایت نکردن سکوت مجلس، کنترول نداشتن رئیس مجلس، صحبت بیش از ۳ دقیقه درجریان جلسات عمومی و خارج شدن از آجندا، از جمله مواردی اند که نهاد فیفا از آن به عنوان نقض اصول و وظایف داخلی در این گزارش یاد کرده است.

این گزارش در حالی از غیر حاضری گستره نماینده‌گان مجلس به نشر رسیده است که بر اساس قانون، بیشتر از سال می‌شود که پارلمان افغانستان به گونه غیر قانونی فعالیت دارد.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی