وزارت صحت عامه: علت مرگ فرنود بیماری قلبی بوده است

۲۴ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

وزارت صحت عامه با انتشار نتیجه مرگ شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک مرگ او را ناشی از سکته  قلبی اعلام کرده است. خبری که برای اعضای خانواده آقای فرنود قابل قبول نیست.

این وزارت گفته است که پس از مرگ آقای فرنود پیکر او به روز جمعه ۲ سنبله  به طب عدلی فرستاده شده و در نتیجه‎ی آزمایش‎های بیرونی و دورنی، نتیجه بررسی‌ها به روز یازدهم سنبله تکمیل شده و به فرماندهی لوای محافظتی و مراجع عدلی، فرستاده شده است.

وزارت صحت عامه گفته است که مرگ نا به هنگام شیرخان فرنود، یکی از پایه‌گذاران کابل در زندان بگرام، هنوز هم برای شهروندان پرسش بر انگیز است و آنها به همین دلیل گزارش طب عدلی را نشر می‌کنند.

وزارت صحت عامه علت این‎که چرا طب عدلی نتایج آزمایش را به رسانه‎ها شریک نکرده است به نقل از  رئیس این نهاد که در این مطلب آمده، استناد کرده و رییس طب عدلی در گزارشش گفته است:” متخصص طب عدلی مکلف است بعد از انجام معاینات گزارش عدلی طبی و فورمۀ مربوطه را به حیث سند رسمی در سه نقل ترتیب و امضا نموده و اصل سند به مرجع مربوط ارسال و یک نقل آن به دفتر طب عدلی و نقل دیگر آن نزد متخصص طب عدلی حفظ می‌گردد.”

وزارت صحت عامه در این مطلب، کاپی نامه‎ی ریاست طب عدلی را ضمیمه کرده که در آن، علت مرگ شیر خان فرنود چنین گفته شده است:”با معاینه ظاهری، آثار مرگ جبری متوفی به ملاحظه نرسیده و به ملاحظه آثار معاینات اتوپسی، راپور لابراتوار هستو پتالوژی شفاخانه کیور و اوراق مریض متوفی، مرگ ناشی از امراض قلبی وعایوی در بیز مرض شکر که منجر به توقف قلبی تنفسی شده، به حصول آمده است.”

این درحالی است که اعضای خانواده  شیرخان فرنود، شاکی است که نتایج واقعی آزمایش به دلایل نامعلوم از آنها پنهان شده است.

شاه‌خان فرنود، برادر زاده شیرخان فرنود به خبرگزاری هشدار گفت:” نتیجه واقعی بررسی با ما درمیان گذاشته نشده و پس از ۲۰ روز به دلخواه آنها منتشر شده است. نمونه‌های که از طرف ما داده شده بود در مورد آن بررسی دقیق نشده است.”

شاه خان فرنود می‌گوید هر چند تاکنون جزئیات نتایجی مطلب وزارت صحت عامه را مطالعه نکرده اما با آن هم از نظر آنها قابل قبول نیست.

شیر خان فرنود بنیانگذار کابل بانک، بیست و پنج روز پیش در زندان بگرام، درحالی که مدت حبس خویش را که به جرم پول شویی و اختلاس ده‌ها میلیون‌ دالر از سپرده‌های کابل بانک، می‎گذراند، به گونه ناگهانی در گذشت.

خبر مرگ فرنود با حدس و گمان‎های در مورد این‌که شاید در مرگ او عمدی بوده باشد را در جامعه به‌وجود آورد. به ویژه این گفته می‌شد او در مورد بحران کابل بانک به تازه‌گی کتابی روی دست داشت و قرار بود تمام جریان ایجاد کابل بانک و سقوط این بانک را بنویسد.

هم رسانی