اتحادیه جهانی بین الپارلمانی خواستار فراهم شدن فرصت عادلانه برای اشتراک دوباره فوزیه کوفی در انتخابات پارلمانی شد

۲۹ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

اتحادیه جهانی بین الپارلمانی، از حکومت افغانستان خواسته است که برای اشتراک خانم فوزیه کوفی در انتخابات پارلمانی پیش‌رو، یک فرصت عادلانه فراهم سازد. این نهاد جهانی، در اعلامیه‌ی گفته است که آنها در تحقیقات شان هیچ نوع شواهدی را نیافته اند که نشان بدهد، تصمیم کمیسیون ویژه رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در مورد حذف نام فوزیه کوفی عادلانه باشد.

در اعلامیه این اتحادیه آمده است که با وجود درخواست اتحادیه جهانی بین الپارلمانی، در ماه اگست سال جاری، مقام‌های افغان هیچ نوع سند و یا شواهدی را ارائه نکرده اند که نشان بدهد، تصمیم کمیسیون ویژه رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در مورد حذف نام خانم کوفی عادلانه بود است.

فوزیه کوفی عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان از سال ۲۰۱۵ به این سو، عضویت کمیته حقوق بشر اتحادیه جهانی بین الپارلمانی را دارد و در سال ۲۰۱۷، رهبری و ریاست این کمیسیون را نیز به عهده داشت.

کمیسیون ویژه رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، که با ریاست عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ایجاد شده بود، در ماه اسد امسال، نام ۳۵ نفر از جمله ۱۲ عضو برحال مجلس نماینده‌گان را از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان حذف کرد.

در میان این نماینده‌گان، نام فوزیه کوفی از چهره‌های سرشناس سیاست افغانستان نیز بود. این اقدام کمیسیون ویژه رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی با واکنش‌های گسترده‌ی هوادران این نامزدان نیز رو به رو شد. در چندین ولایت افغانستان به شمول کابل، دفاتر کمیسیون انتخابات مسدود شدند، و اسنادی نیز در مورد آنچه گفته شد، افراد وابسته به رئیس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی رشوه از نامزدان حذف شده درخواست کرده نیز به نشر رسید، اما حکومت از تصمیم کمیسیون ویژه حمایت کرد.

اکنون اتحادیه جهانی بین الپارلمانی در اعلامیه اش گفته است:”تصمیم حذف فوزیه کوفی بر اساس بخش دوم ماده ۴۴ قانون انتخابات صورت گرفته است. اما هیچ پرونده و شواهدی مبنی بر ارتباط خانم کوفی با افراد مسلح غیر مسئول نه با خانم کوفی و نه با اتحادیه جهانی بین الپارلمانی، شریک ساخته نشده است و همچنان به فوزیه کوفی نیز فرصت دفاع از خودش داده نشده است.”

در اعلامیه این نهاد آمده است، خانم کوفی با صدای بلند برای حقوق زنان در سطح جهان رزمیده است و برای بهبود شرایط زندگی زنان و تشویق آنها برای ورد به سیاست از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده است. این اتحادیه همچنان تأکید کرده است که خانم کوفی انتقادات مشروع و منطقی علیه حکومت کنونی داشته است.

گابریلا کویواس، رئیس اتحادیه جهانی بین الپارلمانی گفته است:”خانم کوفی در طول کارهای پارلمانی خود مورد حملات مکرر گروه‌های مسلح بوده و طرفدار جدی حقوق زنان و حقوق بشر به طور کلی بوده است. مقامات افغان با استفاده از امکانات قانونی خود، فرصت شامل شدن دوباره خانم کوفی در فهرست انتخابات پارلمانی را بررسی کنند.”

از سویی دیگر، مارتین چونگانگ، دبیر کل اتحادیه جهانی بین الپارلمانی گفته است، او عمیقا متاسف است که مقام‌های انتخاباتی افغانستان نتوانسته اند، به درخواست‌های این نهاد برای ارائه اسناد و شواهد پاسخ بدهند تا دلیل محروم شدن خانم کوفی را در انتخابات پیش‌رو توجیه کند.

مارتین چونگانگ گفته است:”این کار نمایانگر این است که ادعای خانم کوفی که گفته، با او سیاسی و خلاف قانون برخورد شده و این تصمیم حکومت در پاسخ به انتقادهای او از دولت کنونی بوده، درست است.”

در این اعلامیه گفته شده است که کمیته حقوق بشر اتحادیه جهانی بین الپارلمانی در تلاش است که تا از نماینده‌گان مجلس که زیر تهدید اند، حمایت کند.
خانم کوفی مدعی است که برخورد حکومت با او سیاسی است و این تصمیم کمیسیون ویژه، به دستور ارگ ریاست جمهوری به دلیل انتقادهای او از حکومت صورت گرفته است.

هم رسانی