شماری از نمایندگان شورای ملی با ثبت‌ دارایی‌های‌شان مخالفت می‌کنند

۳۱ سنبله ۱۳۹۷ هشدار

سکرتریت مبارزه با فساد اداری افغانستان می‌گوید که برخی از نمایندگان شورای ملی با ثبت دارایی‌های‌شان مخالفت کرده‌اند.

یما ترابی رئیس سکرتریت مبارزه با فساد اداری افغانستان امروز شنبه (۳۱ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت، تاکنون تمام دارایی‌های مقامات بلند پایه دولتی به ثبت رسیده است، اما برخی از نمایندگان شورای ملی با ثبت دارایی‌های‌شان مخالفت کرده‌اند.

آقای ترابی در نشست امروز گفت:”افرادی‌که در برابر ثبت دارایی‌های‌شان مقاومت می‌کنند، از امتیازات چندین ماهه‌ی‌شان باز خواهند ماند.”

یما ترابی افزود که روند ثبت الکترونیکی دارایی‌ها و آماده‌سازی آن برای اجرای آزمایشی نهایی گردیده است. او گفت که ثبت دارایی‌های مقامات بلند پایه‌ی حکومتی یکی از دست‌آوردهای این اداره می‌باشد و به‌گونه‌ای اعتمادسازی میان مردم و ‌دولت محسوب می‌گردد.

از سویی هم، ناهید ایثار، رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، می‌گوید که ثبت دارایی‌های مقام‌های بلند پایه دولتی سه مرحله دارد که شامل ثبت، نشر و تحقیق می‌شود.

او گفت که ۱۴هزار فورم ثبت دارایی‌ها جمع‌آوری شده است و از این میان، ۱۱۰ فورم تکمیل گردیده و بیش از ۳۵۰ فورم در آستانه‌ی نشر شدن قرار دارد.

بانو ایثار گفت:”روند ثبت دارایی‌های سال ۱۳۹۷ در حال تکمیل شدن است و کار روی طرح ارتقای ظرفیت کارکنان اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها جریان دارد.”

خانم ناهید همچنان افزود که بازنگری‌های جهت تسریع و تقویت روند بررسی دارایی‌ها صورت گرفته است.

رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گوید که برنامه آنها طوری است که دارایی ۱۵ سال قبل مقامات بلند پایه حکومت هم ثبت می‌شود. او در این مورد گفت:”حتی دارایی‌های برادر، پدر، خواهر و دیگر اقوام نزدیک مقامات بلند پایه حکومتی را هم ثبت می‌کنیم.”

هم رسانی