خشک‌سالی در افغانستان زندگی میلیون‌ها تن را با تهدیدات جدی مواجه کرده است

۱ میزان ۱۳۹۷ هشدار

وزیر دولت در امور رسید‌گی به حوادث طبیعی افغانستان، با بیان این‌که پدیده خشک‌سالی ۲۰ ولایت این کشور را تحت تاثیر قرار داده است، اعلام کرد که میلیون‌ها تن در این ولایات با خطر جدی مواجه هستند.

نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسید‌گی به حوادث طبیعی افغانستان،‌ امروز یک‌شنبه(۱میزان) در یک نشستی در کابل گفت، تهدیدات خشک‌سالی در ۲۰ ولایت افغانستان، زندگی میلیون‌ها تن را با خطر مواجه کرده‌است.

او گفت، اکثر ولایاتی که تحت تاثیر پدیده خشک‌سالی قرار گرفته‌اند، در شمال، شمال غرب، جنوب غرب و هم‌چنان شمال شرق افغانستان موقعیت دارند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفت:” تمام چراگاه‌ها در این مناطق خشک شده‌اند، دست‌کم ۱۳ میلیون مواشی تحت تاثیر مستقیم خشک‌سالی قرار گرفته‌اند و صدها تن خانه‌های‌شان را ترک کرده‌اند.”

به گفتۀ آقای فهیم، نمونه‌ی بارز آسیب‌دیدگان ناشی از خشک‌سالی، باشندگان ولایت بادغیس است. تنها ۲۰ هزار خانواده از چهار ولسوالی این ولایت به شهر قلعه‌نو رفته‌اند و مناطق اصلی‌شان را ترک کرده‌اند. ۱۵ هزار خانواده از ولایت‌های شمالی افغانستان به هرات رفته‌اند.

وزیر دولت در امور رسید‌گی به حوادث طبیعی افغانستان با بیان این‌که پدیده خشک‌سالی در افغانستان ادامه خواهد یافت،‌ گفت: شهرهای بزرگ با کمبود منابع آبی زیرزمینی مواجه‌ هستند و باید اقدامات فوری در این زمینه صورت گیرد.

او کمک‌های صورت‌گرفته به برخی از بیجاشدگان ناشی از خشک‌سالی را ناکافی می‌دادند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهند.

باید گفت که به تازه‌گی دولت امریکا ۴۱ میلیون دالر امریکایی را به منظور مبارزه با پدیده خشک‌سالی در افغانستان اختصاص داده است.

هم رسانی