برای بیش از یک‌هزار تن در ولایت بغلان زمینه کار فراهم شد

۷ میزان ۱۳۹۷ هشدار

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان به همکاری مالی دفتر برنامه غذایی جهان (WFP) با تهداب گذاری یک ذخیره‌گاه آب در منطقه زمان خیل شهر پلخمری، زمینه اشتغال زایی را برای بیش از یک‌هزار و یک‌صد تن فراهم کرده است.

اول‌خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان امروز (۷ میزان)، در جریان مراسم تهداب‌گذاری این پروژه گفت: این ذخیره‌گاه آب ظرفیت ۸۳۰ متر مکعب آب را دارد و در جریان چهار ماه آینده روند کاری آن تکمیل خواهد شد.

به گفته او، این پروژه از سوی شورای انکشافی زمان‌خیل تطبیق میشود و روزانه در آن ۲۸۹ کارگر با دریافت مواد غذایی به کار مصروف خواهند شد.

او گفت که برای هر کارگر در یک ماه ۱۰۰ کیلوگرام آرد، ۱۶ کیلواگرام نخود، ۷٫۴ کیلوگرام روغن، ۱٫۵ کیلوگرام مواد خوراکی سؤ تغذیه اطفال و یک کیلو نمک داده میشود.

نظام الدین حمیدی شهردار پلخمری میگوید که با تکمیل کار این ذخیرهگاه آب که بگونه سد در برابر سیلاب باران های موسمی نیز عمل میکند، بیش از یک‌هزار خانواده از تهدیدات سیلاب مصون خواهند شد.

به گفته او، همچنان زمین های زراعتی و باغ های باشندگان روستای زمانخیل از آب جمع آوری شده در این سربند آب یاری می‌شود که این در رشد زراعت مردم نیز موثر واقع خواهد شد.

ظریف خان باشنده روستایی زمانخیل میگوید، پیش از این سرازیر شدن سیلاب های بهاری یک تهدید جدی برای مردمان این روستا بود. او میگوید، با تکمیل کار این پروژه از یک‌سو از تخریبات سیلاب جلوگیری میشود و از سویی هم آب مواشی مالداران و آب زراعتی کشاورزان از این طریق تأمین میگردد.

این پروژه از سوی WFP یا پروگرام غذایی جهان تمویل مالی میگردد و از سوی شورای انکشافی روستای زمان خیل تطبیق میشود و نظارت آن از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات صورت میگیرد.

فقر و بیکاری در ولایت بغلان از چالش های بزرگ مردم است و به گفته باشنده گان این ولایت برنامه بیشتر شدن پروژه های انکشافی میتواند بیکاری را تا حدی کاهش دهد.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی