دین‌محمد جرأت از سمت مشاوریت ارشد ریاست جمهوری برکنار شد

۱۰ میزان ۱۳۹۷ هشدار

رئیس جمهور غنی با صدور فرمان جدیدی، دین‌محمد جرأت مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان را از سمت‌اش برکنار کرد.

دین‌محمد جرأت در کنار مشاوریت ریاست جمهوری، معاون شورای امنیت ملی نیز بوده است. او از سران جهادی افغانستان است که در حال حاضر رهبری روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان را بر عهده دارد.

دین‌محمد جرأت در ماه عقرب سال گذشته به عنوان مشاور شورای امنیت ملی گماشته شد.

ارگ ریاست جمهوری هنوز دلیل اصلی برکناری او را مشخص نکرده است.

این در حالی است که دست‌کم یک ماه قبل، مقام های محلی در ولایت ننگرهار گفته بودند که نیروهای امنیتی افغانستان در حمله به دفتر روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم، مقداری اسلحه و ماین به دست آورده‌اند. روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان، مربوط به دین‌محمد جرأت بود.

دین محمد جرأت سال گذشته، در چندین ولایت از جمله در ولایت ننگرهار و خوست دفاتر روند سبز را که او آن را بنیان گذاری کرده است، گشود. او پیش از این، در بخش انسجام حمایت مردمی از نیروهای امنیتی، به رئیس جمهور و شورای امنیت ملی مشوره می‌داد.

هم رسانی