طالبان یک سرمعلم مکتب را در ولایت جوزجان کشتند

۲۲ میزان ۱۳۹۷ هشدار

مقام های امنیتی ولایت جوزجان می‌گویند، نا وقت روز گذشته افراد گروه طالبان یک سرمعلم مکتب را کشته و هفت بزرگ قومی دیگر را ربوده اند.

فقیرمحمد جوزجانی فرمانده پولیس جوزجان به هشدار می‌گوید، این رویداد زمانی در مسیر راه ولسوالی فیض آباد – شبرغان رخ داده است که آنان در حال رفتن به شبرغان مرکز ولایت جوزجان بودند.

فرمانده پولیس جوزجان افزود که امروز هفت تن از ربوده شده گان با پا درمیانی بزرگان قومی رها شده اند. او گفت تا هنوز علت این رویداد روشن نشده است.

اما گفته می‌شود که فرد کشته شده و همراهانش به منظور اشتراک در گردهم‌آیی به حمایت از یک نامزد انتخابات پارلمانی به سمت شهر شبرغان در حرکت بودند.

ولایت جوزجان در شمال افغانستان، از ولایت‌های ناامن است. گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارند. پیش از این، ولایت جوزجان مرکز گروه داعش در شمال افغانستان بود، اما اکنون تمامی مناطقی زیر کنترل داعش، در اختیار طالبان است.

محراب الدین ابراهیمی

هم رسانی