وزارت زراعت:۱۰هزار تُن گندم اصلاح شده به ۲۰۰ هزار دهقان مستحق توزیع می‌شود

۲۳ میزان ۱۳۹۷ هشدار

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرارداد فراهم‌سازی ۱۰ هزار تن تخم اصلاح شده‌ی گندم را به ارزش ۴۳۱ میلیون افغانی برای ۲۰۰ هزار دهقان در سراسر افغانستان با ۳۴ شرکت معتبر تولیدکننده‌ی تخم اصلاح شده‌ی گندم امضا کرد.

حشمت غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در مراسم امضای این قراردادها گفت که این نخستین بار است که وزارت زراعت ۱۰ هزار متریک تن تخم گندم اصلاح شده را به موقع و در جریان فصل کشت برای دهقانان فراهم می‌سازد.

او گفت که تمام این تخم‌ها از طریق شرکت‌های تولید کننده تخم اصلاح شده، در داخل افغانستان تولید شده است. آقای غفوری می‌گوید که با توزیع این بذرها و کود یوریا، ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات زراعتی دهقانان افزایش خواهد یافت.

معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت گفت که هر دهقان براساس طرزالعمل، ۵۰ کیلوگرام تخم اصلاح شده‌ی گندم و ۱۰۰ کیلو گرام کود یوریا دریافت خواهد کرد.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری چندی قبل، هم‌چنان تفاهمنامه‌ای را با وزارت معادن و پترولیم امضا کرد. این وزارت به اساس آن تفاهمنامه، از فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف، ۲۰ هزار متریک تن کود یوریای مورد نیاز دهقانان را خریداری کرد.

همچنان بر بنیاد برنامه‌ی وزارت زراعت، در شماری از ولایت‌ها و ولسوالی‌ها گندم بذری به گونه‌ی «واچر» یا «کوپون» از سوی پروژه‌ی «AAIP» وزارت زراعت نیز توزیع می‌گردد.

هم رسانی