بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر را برای توسعه معارف و توانمند سازی زنان کمک می‌کند

۱ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

بانک جهانی در ادامه کمک‌هایش مبلغ ۴۰۳ میلیون دالر را در بخش تقویت معارف و توانمندی زنان به افغانستان کمک می‌کند و قرار داد این کمک امروز درکابل به امضا رسید.

این مبلغ از کمک های بلاعوض این بانک بوده که امروز (سه شنبه اول عقرب) میان همایون قیومی وزیر مالیه، شبهام جودری رییس دفتر بانک جهانی در  کابل امضا شد.

همایون قیومی وزیر مالیه که با وزیران تحصیلات عالی، معارف و انکشاف دهات و نیز معین وزارت امور زنان باخبرنگاران یک جا در یک نشست صحبت می‌کرد در مورد این کمک با نک جهانی گفت” امروز قرار داد کمک ۴۰۳ میلیون دالر را از جانب بانک جهانی به امضا می‌رسانیم که بخشی از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی برای افغانستان است که در سه بخش یک؛ تقویت معارف که شامل ساخت مکتب‌ها، تقویت تعلیمات اساسی دربخش ابتدائیه و متوسطه و دسترسی کودکان به‌خصوص دختران به آموزش، دوم؛ زمینه سازی تحصیلات عالی و سوم؛ توانمندی اقتصادی زنان روستایی است صورت می‌گیرد.”

به گفته  وزیر مالیه ۲۹۸ میلیون دالر از این کمک برای ساختن ۵۰۰۰ مکتب اختصاص یافته و باقی این کمک‌ها برای تقویت تحصیلات عالی و توانمندی اقتصادی زنان روستایی به مصرف می‌رسد.

شبهام چودری رئیس بانک جهانی در مورد این کمک‌ها گفت ” اولین برنامه که روی آن تمرکز داریم، تعلیم و تربیه است چه می‌تواند مهمتر از این باشد که تضمین بکنیم که هر کودک افغان به ویژه دختران به تعلیم و تربیه درست دسترسی داشته باشند. اولین گام ما این است که مکتب بسازیم و بعد این‌که اطمینان حاصل کنیم که آموزگاران کافی در این مکاتب باشند. برنامه دوم این است که سهم بانوان را در بخش اقتصادی تقویت کنیم.”

از سوی هم میرویس بلخی وزیر معارف در این نشست گفت، وزارت معارف از این کمک‌ها در برنامه “اقرأ” استفاده می‌کند و اصلاحات در بخش‌های مختلف معارف صورت می‌گیرد. آقای بلخی افزود:” یک بخش آن دسترسی کودکان به آموزش است که مطابق آخرین آمار ۳۰۷ میلیون کودک به سن مکتب، در افغانستان از آموزش محروم اند و از این کمک بانک جهانی برای دسترسی این کودکان به  آموزش استفاده می‌شود.”

بانک جهانی در چندین مرحله از سال ۲۰۱۰ تاکنون برای تحصیلات عالی و تقویت ظرفیت های این بخش میلیون‌ها دالر کمک کرده است که از مبلغ ۴۰۳ میلیون دالر که امروز قرار داد آن به امضا رسید نیز در بخش تقویت ظرفیت کادرهای دانشگاهی استفاده خواهد شد.

دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی نیز از کمک‌های بانک جهانی به این وزارت یاد کرد و گفت با استفاده از کمک جدید بانک جهانی، برای تحصیلات ۱۰۰ کادر دانشگاهی در مقطع ماستری و برای تحصیلات ۵۰ کادر در مقع دکترا استفاده  خواهد شد.

ایجاد زمینه کار و تقویت اقتصادی زنان روستایی هدف دیگر از کمک ۴۰۳ میلیون دالر بانک جهانی است که در زمینه‎ی دسترسی دختران به  آموزش و توانمندی اقتصادی زنان روستایی به مصرف می‌رسد.

مکتب‌هایی که وزارت معارف با استفاده از این کمک‌ها می‌سازد به همکاری وزارت انکشاف دهات در ۳۴ ولایت افغانستان ساخته خواهد شد که  به گفته وزیر انکشاف دهات با تطبیق آن برای ۵۰۰۰ نفر زمینه‎ی کار نیز مساعد خواهد شد.

هم رسانی