نزدیک به ۱۵۰هزار افغانی از “صندوق کمک به آموزگاران” ولایت بغلان ناپدید شده است

۱۰ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

نزدیک به ۱۵۰ هزار افغانی که در روز بزرگداشت از روز معلم، امسال از سوی برخی مقام‌ها و افراد در صندوق جمع آوری کمک برای آموزگاران مکاتب ولایت بغلان اضافه شده بود، به شکل نامعلومی این پول ها از دفتر رئیس معارف بغلان ناپدید شده است.

بر بنیاد سندهای که هشدار به آن دست یافته است، هیأت سه نفری ریاست معارف بغلان که بخاطر باز کردن این صندوق مؤظف بوده اند، از ناپدید بودن پول کمک به صندوق آموزگاران ولایت بغلان در گزارش شان خبر داده است.

این در حالیست که در روز بزرگداشت از روز معلم، والی بغلان ۲۵ هزار افغانی، رئیس شورای ولایتی بغلان ۱۰ هزار افغانی، رئیس دانشگاه خصوصی حکیم سنایی ۲۰ هزار افغانی، رئیس امنیت ملی بغلان ۴۰ هزار افغانی، فرمانده پولیس بغلان ۱۵ هزار افغانی، رئیس محکمه استیناف بغلان ۱۰ هزار افغانی، مستوره آرزو سفیر صلح در ورزش ۱۰۰ دالر امریکایی و معاون والی بغلان ۲۵ هزار افغانی در مقابل کمره‌های خبرنگاران به این صندوق انداخته بودند.

در آن زمان، سرپرسی ریاست معارف ولایت بغلان را لیلما فقیر به عهده داشت که اکنون در این پست کار نمی‌کند و به جای او فرد دیگری به عنوان رئیس معارف بغلان تعیین شده است.

هیأت سه نفری ریاست معارف بغلان در گزارش شان نوشته است:”در حالی که صندوق متذکره توسط قفل سنگی و بدون مهر و لاک قفل گردیده بود و کلید آنرا دریافت نتوانستیم، توسط ضربه چکش صندوق را باز نمودیم که در میان صندوق (صندوق اعانه معلمین) پنج قطعه پنج‌صد افغانی یعنی ۲۵۰۰ افغانی و یک قطعه صدی دالری و سه قطعه پرزه یاد داشت اعانه را دریافتیم.”

این هیأت در بخش دیگر گزارش شان نوشته اند که پول جمع آوری شده در روز بزرگداشت از روز معلم، بسیار بیشتر از این چیزی بود که آنها در صندوق بافته اند.

در گزارش آمده است:”قرار شایعات پول جمع آوری شده از پول موجوده بیشتر بوده. بناً ایجاب می­نماید که موضوع از طریق ارگانهایی عدلی و قضایی بررسی گردد.”

محمد اسماعیل مجاهد رئیس معارف ولایت بغلان موضوع بررسی صندوق کمک به معلمین را که در دفتر کاری‌اش گذاشته شده بود تایید می­کند و می­گوید، پس از معرفی شدنش به عنوان رئیس معارف متوجه این صندوق شده و برای باز کردن آن و این که بداند چه مقدار پول در آن موجود است، هیأتی را موظف کرده و صندوق بدون “مُهر و لاک” را این هیأت باز کرده است.

آقای مجاهد به خبرگزاری هشدار گفت، به لیلما فقیری سرپرست پیشین ریاست معارف بغلان با تلیفون تماس گرفته و در مورد صندوق پرسیده است، اما خانم فقیری به او گفته است در جریان این که صندوق برای چه است هیچی نمی‌داند و کلید صندوق نیز پیش او نیست.

آقای مجاهد می­گوید، بر علاوه ۲۵۰۰ افغانی و یک­صد دالر امریکایی که از داخل صندوق بدست آمده، چند پرزه وعده کمک نیز پیدا شده است که پرزه ها مربوط مقام ولایت، رئیس شورای ولایتی و رئیس امنیت ملی بغلان می­باشند.

به گفته او هنوز سرنوشت پول‌هایی کمک شده به این صندوق واضح و مشخص نیست و بررسی‌ها در این باره آغاز شده است. او تأکید دارد که این مسئله را به نهادهای عدلی و قضای برای بررسی بیشتر خواهد فرستاد تا مشخص گردد که پول های کمک شده در صندوق کجا شده اند.

با وجود تلاش های مکرر، خانم فقیری حاضر نشد در مورد سرنوشت پول های کمک شده به این صندوق در زمان مسئولیت او به ما پاسخ بگوید.

به گفته مسؤلان ریاست معارف بغلان، صندوق جمع آوری اعانه/کمک برای آموزگاران بر اساس پیشنهاد وزارت معارف و منظوری ریاست جمهوری در تمامی ولایات کشور ایجاد شده است.

این درحالیست که در روز تجلیل از روز معلم و ایجاد این صندوق، نقیب الله سجاد معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف بغلان برای اهدا کننده‌های کمک به این صندوق اطمینان داده بود که این پول‌ها حیف و میل نمی­شوند و در یک حساب بانکی مشخصی نگهداری می­شود.

محراب ابراهیمی

هم رسانی