وزارت اطلاعات و فرهنگ: مالکان رسانه‌ها باید حامی خبرنگاران باشند

۱۳ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که بزرگ‌ترین دست‌آورد حکومت در بیشتر از یک و نی دهه گذشته توجه جدی به آزادی بیان و رسانه‌ها بوده است.

مژگان مصطفوی، معین وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز یک‌شنبه(۱۳عقرب) در مراسم افتتاح صندوق حمایت از خبرنگاران گفت که افتتاح این صندوق برای حمایت از خبرنگاران که زبان گویای آزادی بیان هستند، بسیار مهم است.

به گفته‌ی بانو مصطفوی برای حمایت این صندوق، تنها به بودجه دولت نباید تکیه شود، بلکه تاجران و صاحبان رسانه‌ها نیز همکار باشند تا خبرنگاران مورد حمایت بیشتر قرار بگیرند. او تاکید کرد که چگونگی مصرف پول‌های که به این صندوق کمک می‌شود شفاف خواهد بود.

بانو مصطفوی در نشست امروز تاکید کرد که براساس مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه‌‌ها، مالکان رسانه‌ها باید به مصئونیت خبرنگاران توجه کنند. او گفت:” براساس این مقرره، تداوی خبرنگاران باید ازسوی مسئولان رسانه‌ها صورت بگیرد، برای خبرنگاران رخصتی که در نظر گرفته شده است، باید اجرا شود. توجه به مصئونت جانی خبرنگاران از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها است.”

ازسویی‌هم مخدوم رهین، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید در کشورهای که جنگ و ناامنی نیست، وجود صندوق حمایت از خبرنگاران یک امر مهم و ضروری است، درحالی‌که در افغانستان سال‌هاست جنگ جریان دارد و وجود این صندوق می‌تواند یک پشتیبانه محکم برای خبرنگاران باشد.

آقای رهین گفت:” حمله به خبرنگاران در واقع ضربه‌ی است به تعالی و پیشرفت جامعه. در هر جامعه استبدادی که روح ژورنالیست‌ها به هرشکل آزرده می‌شود، در واقع زخم بر پیکر دموکراسی و آزادی بیان وارد می‌شود.”

درهمین حال رئیس صندوق حمایت مالی از خبرنگاران می‌گوید که این صندوق برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ تاسیس شده است که یک صندوق مستقل برای حمایت از تمام خبرنگاران در سراسر افغانستان است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان درحالی صندوق حمایت مالی از خبرنگاران را برای خبرنگاران ضروری عنوان می‌کند، که چندی پیش رئیس جمهور غنی در یک مراسمی در کابل ۵ میلیون افغانی را از سرمایه شخصی خود به این صندوق کمک کرد و به وزارت مالیه افغانستان نیز هدایت داد تا ۱۰ میلیون افغانی دیگر را از بودجه دولت به این صندوق کمک کند.

مسئولان حکومت وحدت ملی بارها از تقویت آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران حرف زده است اما در عمل تا هنوز پس از طالبان بیشترین خشونت با خبرنگاران از آدرس حکومت صورت گرفته و همچنان به پرونده‌های خبرنگاران نیز رسیدگی درست صورت نگرفته است.

رئیس جمهورغنی چندی پیش در مراسم افتتاح این صندوق گفت که تمام نهادهای دولتی مکلف‌اند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و در صورتی که با خبرنگاران همکاری نکنند، مجرم هستند. سه روز پیش سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوی نیز گفت که آزادی بیان از ستون‌های نظام سیاسی افغانستان است و در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، دولت متعهدانه از خبرنگاران و آزادی بیان حمایت کرده است.

رازق اختیاربیگ

هم رسانی