رئیس پیشین استخبارات: نمایندگان مجلس توسط ارگ ریاست جمهوری تعیین می‌گردند

۱۵ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات موثقی که به دست او رسیده، اعضای آینده مجلس نمایندگان توسط ارگ ریاست جمهوری تعیین می‌شوند.

امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در صحبه رسمی فیس‌بوک خود نگاشته است که سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور و داکتر فضلی دستیار آقای غنی به شماری از نامزدان پارلمانی گفته‌اند که برای کامیابی‌شان به دفتر آنان در وزیر اکبر خان شهر کابل مراجعه کنند.

او نگاشته است:”اطلاع موثق از چندین منبع: از دفتر سلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور و داکتر فضلی یکی از دستیاران رئیس جمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تیلفون می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود که اصل فیصله را ما انجام می‌دهیم. اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایی.”

او ادامه‌ی این پست فیس‌بوکی اش نوشته است، این دو مقام نزدیک به رئیس جمهور تا حال با شمار زیادی از آدم‌های متزلزل که فکر می‌کنند بخاطر وکیل شدن به هر در باید سر بزنند و شماری هم که فکر می‌کنند باید هر نوع توهین و ذلت را بخاطر احراز کرسی متقبل شوند ملاقات نموده اند.

امرالله صالح تاکید کرده است: “فعالیت‌های شرم‌آور ازین نوع و مداخله مستقیم سیاسی در امور انتخابات اعتبار کمیسیون و فیصله آن را بی حیثیت و لکه دار ساخته است. توقف دهید.”

این در حالی است که چندی قبل، کمیسیون انتخابات افغانستان گفته بود که هیچ کسی از آنان نمایندگان نمی‌کند. سید حفیظ الله هاشمی سخن‌گوی این کمیسیون گفته بود که تعدادی از افرادی که از ما نمایندگی نمی‌کنند می‌خواهند با نامزدان وارد معامله شوند، نامزدان باید از هرنوع معامله با آن‌ها خود داری کنند.

او هم‌چنان از نهادهای امنیتی خواسته بود که افرادی که دست به معالمه می‌زنند را شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار دهند. گذشته از این، این کمیسیون همواره بر استقلالیت شان تأکید دارند و تعهد کره اند که رای سفید را از رای سیاه جدا خواهند کرد.

هم رسانی