ائتلاف بزرگ ملی به زودی تکت انتخاباتی‌اش را اعلام می‌کند

۱۷ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

اعضای ائتلاف بزرگ ملی در یک نشست خبری امروز پنج شنبه (۱۷عقرب) در کابل گفتند که کار روی تکت انتخاباتی آنها برای انتخابات ریاست جمهوری، نهایی شده به زودی اعلام خواهد شد.

احمدضیا از اعضای ارشد ائتلاف بزرگ ملی پس از چاشت امروز گفت” فهرست اعضای تکت انتخاباتی ائتلاف بزرگ ملی پس از رای‌زنی در داخل این جریان، نهایی شده به زودی اعلام می‌شود.”

آقای مسعود گفت نامزد این جریان از دورن ائتلاف بوده و خارج از آن نیست و هیچ کسی بدون آن ادعای نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی را کرده نمی‌تواند. او در مورد تکت انتخاباتی ائتلاف بزرگ ملی توضیح داد و گفت در این تکت هشت نفر شامل اند.

ظاهرن ائتلاف ملی می‌خواهد رئیس جمهور آینده و نخست وزیر حکومت آینده، هر کدام سه سه معاون داشته باشند، و نظام نیز، مطلق ریاستی نخواهد بود.

آقای مسعود توضیح داد که اگر تکت آنها در انتخابات ریاست جمهوری موفق شد، رئیس جمهور با فرمانی، نخست وزیر را معرفی خواهد کرد و سپس لویه جرگه دایر شده و این تغییرات در قانون اساسی درج می‌گردد.

در نشست اعضای ائتلاف بزرگ ملی، احمدضیا مسعود، همایون همایون، محمد ناطقی، بشیر احمد ته‌ینج و لالی حمیدزی اشتراک داشتند.

آنها تاکید کردند که از نظر ائتلاف بزرگ ملی ارای انتخابات پارلمانی که بایومتریک شده پذیرفتی است؛ اما ارای غیربایومتریک برای آنها پذیرفتنی نیست.

احمد ضیا  مسعود تاکید کرد که ائتلاف بزرگ ملی منتظر نتایج انتخابات پارلمانی وکار کمیسیون‌های انتخاباتی است. اگرکمیسیون‌های انتخاباتی رای‌های بایومتریک و غیربایومتریک و آرای تقلبی را تفکیک نکرد، کار کمیسیون انتخابات از نظر آنها ناقض است و توقع شان نیز این سات که در انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون جدید با کمیشنران دیگر تشکیل شود که وابستگی به حکومت نداشته باشد.

ائتلاف بزرگ ملی از بیش از ۳۰ حزب و جریان‌ سیاسی و شخصیت‌های مستقل سیاسی تشکیل شد. در جریان همین هفته جبهه نوین ملی به رهبری انوارالحق احدی از این ائتلاف جدا شد.

این ائتلاف پیش از انتخابات پارلمانی از سیستم انتخابات به خصوص از رای دهی با  استفاده از شناسنامه‌های کاغذی انتقاد کرد و در حدود صد هزار شناسنامه تقلبی را که برچسپ کمیسیون انتخابات را خورده بودند، افشا نمود.

ائتلاف بزرگ ملی یکی از بازی گران انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود که اعضای آن در نشست خبری خود گفتند که این جریان در انتخابات ریاست جمهوری به صورت قوی نقش خواهد شد.

کمیسیون انتخابات زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را پایان ماه حمل سال آینده تعیین کرده است.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور حکومت وحدت ملی نیز گفته است که در این انتخابات شرکت می‌کند و می‌خواهد کارهای ناتمامش را در این دوره ریاست جمهوری خود به اکمال برساند و ادعا دارد جنگ چهل سالۀ افغانستان را پایان می‌بخشد.

هم رسانی