سرور دانش مرثیه خوان مرگ مردم و توجیه‌‌گر ناکارگی حکومت

۲۱ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

جنگ طالبان در جاغوری و مالستان  به شدت جریان دارد. به جز فرستاده شدن تعداد کم نیروی نظامی از طرف دولت در این دو ولسوالی، تاکنون اقدام تاثیرگذار دیگر از جانب حکومت به عنوان مسئول درجه یک دفاع از مردم برای مقابله با طالبان انجام نشده است.

بار سنگینِ این جنگ فرساینده را مردم به دوش می‌کشد. با توجه به عمل‌کرد گذشته طالبان، مردم مجبور شده اند با طالبان مقابله کنند. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به نمایندگی از مردم هزاره در حکومت حضور دارد، در جریان یک هفته گذشته که جنگ در جاغوری و مالستان به شدت جریان دارد هیچ واکنش جدی را نشان نداد.

درحالی که جنگ در جاغوری به شدت جریان داشت، سرور دانش اشرف غنی را به بهانۀ افتتاح چند پروژه به دایکندی و بامیان برد و در این سفر هیچ حرفی از حمله‌‎ی گسترده طالبان به ولایت غزنی نگفت که مردم‌اش در غزنی و ارزگان توسط لشکر طالبان کشته می‌شود و یک فاجعه انسانی در راه است.

دانش آن قدر برای ماندن در قدرت می‌اندیشد که از جریان سفرش به بامیان و دایکندی ۲۷ پست در فیسبوک خود به نشر رسانده است؛ اما در مورد حمله طالبان به بخش‌های ولایت غزنی که از مردم غیر نظامی قربانی می‌گیرد حتا اظهار همدری نکرده است.

پس از فشارهای مردم از شب گذشته تاکنون آقای دانش مجبور شده است در پیوند به جنگ در جاغوری و مالستان بیانیه بدهد که در این بیانیه با استفاده از ترس و قساوت طالبان مردم را برای مقابله با طالبان فراخوانده و مرثیه مرگ نیروهای مقاومت در برابر طالبان و نیروهای نظامی که در جاغوری توسط طالبان سلاخی شده اند را سروده است.

از دیروز که وضعیت در جاغوری و مالستان نگران کننده است، تازه معاون دوم ریاست جمهوری به تظاهرات کنندگان وعده سرخرمن داده و گفته است” رهبری نهادهای امنیتی و دفاعی به طور ۲۴ ساعته و با آمادگی کامل اوضاع را تحت نظر دارند و هم‌اکنون همۀ اقدامات و تدابیر لازم اتخاذ شده است. ما در حکومت و خارج حکومت و به تمام معنی در کنار مردم شریف جاغوری و مالستان و ارزگان بوده و از عزت و آزادگی آنان دفاع خواهیم کرد.”

باوجودی که دانش به عنوان معاون دوم ریاست جمهوری است؛ اما هیچ اختیار و صلاحیتی ندارد و حتی نمی‌تواند توجه اشرف غنی و رهبری نهادهای نظامی را برای حمایت از مردم خود جلب کند.

هرگاه مردم از بی‌عدالتی حکومت اعتراض کرده آقای دانش کوشیده است که موضع حکومت را ماست مالی کند.

سرور دانش، محمد محقق و کریم خلیلی که خود را نمایندگان مردم هزاره می‌خوانند، بزرگترین غم آنها ماندن در قدرت است برای آنها سلاخی شدن فرزندان مردم اش به دست طالبان مهم نیست و هیچ وقت هم مهم نخواهد بود.

رشاد شکوه

هم رسانی