یک میلیون نفر در افغانستان از بیماری شکر رنج می‌برند

۲۲ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

وزارت صحت عامه می‌گوید در حدود یک میلیون نفر در افغانستان از بیماری شکر رنج می‌برند که هر سال بیست هزار نفر آنها جان‌های شان را از دست می‌دهند.

سید حبیب اروال رئیس بیماری‌های غیرساری در وزارت صحت عامه می‌گوید هرچند آمار دقیق مبتلایان بیماری شکر در افغانستان تثبیت نشده؛ اما بر اساس ارزیابی وزارت صحت عامه در حدود یک میلیون نفر در افغانستان به بیماری شکر مبتلا اند که هر سال ۲۰ هزار نفر آنها به دلیل این بیماری جان‌ شان را از دست می‌دهند.

به گفته او در پنج مرکز تداوی و ثبت این بیماری ۱۵ هزار نفر ثبت شده اند که بیشتر از هشت هزار نفر آنها زنان هستند.

فردا چهاردهم نوامبر، از سوی سازمان ملل به روز جهانی کنترول بیماری شکر نام گذاری شده است. چاقی و ورزش نکردن از مهم ترین عامل این بیماری است.

شعار امسال مبارزه با بیماری شکر ” آگاهی دهی به خانواده‌ها ”  است. وزارت صحت عامه کمپاین سه روزه آگاهی‌دهی از بیماری شکر را راه اندازی کرده است.

در این کمپاین ضمن آگاهی‌دهی به شهروندان افغانستان، خون افراد برای تشخیص بیماری شکر نیز معاینه می‌شود.

آمار بیماری شکر در حالی در افغانستان به مرز یک میلیون می‌رسد که سطح آگاهی از این بیماری در این جامعه بسیار پایین است و مراکز تشخیص شکر به جز در شهرها، در ولایت‌ها و مناطق دور دست وجو ندارد.

بیماری شکر و چاقی پس از سرطان بزرگترین عامل مرگ انسان‌ها در سطح جهان است.

هم رسانی