بیش از ۶۰۰ تن از آسیب دیدگان جنگ جاغوری و مالستان در غزنی تداوی شدند

۲۳ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

بیش از ۶۰۰ تن از آسیب دیدگان جنگ ولسوالی‌های جاغوری و مالستان در مرکز غزنی تدوای شدند. دفتر مطبوعاتی والی غزنی با نشرخبرنامه‌ی گفته است که در دو روز گذشته تیم‌های سیار صحی ریاست صحت عامه ولایت غزنی، برای ۶۲۰ تن از کسانی که در جریان حمله طالبان بر ولسوالی‌های جاغوری و مالستان آسیب دیده اند، خدمات رایگان صحی عرضه کرده است.

در خبرنامه دفتر والی غزنی آمده است:”ریاست صحت عامه  غزنی بخاطر عرضه خدمات صحی به موقع برای زخمیان و بیماران خانواده‌های که از ولسوالی‌های مالستان و جاغوری به مرکز این ولایت بیجا شده اند، چندین تیم سیار صحی را در ساحات نو آباد و مرکز ثقافت شهر غزنی ایجاد و توظیف کرده است، که این تیم ها طی دو روز گذشته به بیش از۶۲۰ تن از بیماران و زخمیان را که در جریان جنگ‌ها زخم های سطحی برداشته بودند را تداوی کرده اند.”

این درحالی است که گروه طالبان هشت روز قبل به طور گسترده از مرز ولسوالی گیلان و منطقه لرگه ولسوالی مقر به منطقه اوتقول و داوود ناوه انگوری ولسوالی جاغوری حمله کردند. این گروه برای سومین بار به مرکز ولسوالی مالستان نیز حمله کردند، اما با متحمل شدن تلفات سنگین دوباره از این ولسوالی عقب زده شده اند. نزدیک یک ماه پیش افراد این گروه بر ولسوالی ارزگان خاص نیز حمله کرده بودند.

در حمله گروه طالبان برولسوالی جاغوری و مالستان ولایت غزنی افزون بر کشته شدن بیش از ۳۰ سرباز کوماندو و بیش از ۵۰غیرنظامی، صدها خانواده نیز از خانه‌های شان متواری شدند. هر چند تا کنون آمار دقیق آوره شدگان جنگ این دو ولسوالی مشخص نیست، اما در نشست روز دوشنبه شماری از نمایندگان مجلس مدعی شدند که بیش از ۳۰ هزار خانواده مجبور به ترک خانه‌های شان شده اند.

روز گذشته جمعیت حلال احمر نیز گفت که کمک‌های بشری اولیه را که شامل خیمه، کمپل، وسایل آشپزی، برنج و مواد غذایی برای آسیب دیدگان و بیجاشدگان جاغوری و مالستان فرستاده است و یک تیم صحی از لوگر و  مرکز غزنی نیز فرستاده شده است.

هم رسانی