کشت مواد مخدر در افغانستان ۲۰ درصد کاهش یافته است

۲۸ عقرب ۱۳۹۷ هشدار

وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که کشت مواد مخدر در افغانستان، طی یک سال اخیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر امروز دوشنبه(۲۸عقرب) در یک نشست خبری گفت که بر اساس یک سروی تازه، مجموع ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان ۲۶۳ هزار هکتار زمین است که ۲۰ درصد کاهش را نسبت به سال قبل نشان می دهد.

او افزود که در جریان سال گذشته، دست‌کم ۳۲۸ هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود.

بانو عظیمی می‌گوید، تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر، مرور برنامه عمل ملی مبارزه با مواد مخدر، بهبود هماهنگی میان ادارات ذیدخل، افزایش تلاش های جدی نهاد های امنیتی همکار، گسترش برنامه های معیشت بدیل، توسعه برنامه های جامع آگاهی عامه از جمله عوال متعدد کاهش کشت مواد مخدر در سال جاری است.

وزیر مبارزه با مواد مخدر در نشست امروز گفت:”کشت کوکنار در ولایت جوزجان ۹۰ درصد، بادغیس ۷۲ درصد، فاریاب ۶۴ درصد، بلخ ۳۰ درصد، نیمروز ۲۱ درصد، کندهار ۱۶ درصد، فراه ۱۵ درصد، غور ۱۵ درصد، ارزگان ۱۳ درصد، ننگرهار ۹  درصد، بدخشان ۷ درصد و هلمند ۵ درصد کاهش یافته است.”

خانم عظمی همچنان تأکید کرد که در سال جاری دست‌کم ۸۹ درصد مجموع کشت کوکنار در زون های جنوب، جنوب غرب و شرق افغانستان که تهدیدات امنیتی بیشتری در این مناطق حاکم است، صورت گرفته است.

به گفتۀ او، ولایت نورستان در سال جاری عاری از کشت کوکنار گردیده است و خوست، بامیان، کندز، لوگر، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، پروان و وردک هم‌چنان عاری از کشت کوکنار بوده اند.

بانو عظیمی تصریح کرد که در سال جاری، بیشترین کشت کوکنار در ولایات هلمند، کندهار، ارزگان، ننگرهار، فراه، نیمروز، بلخ، فاریاب، بدخشان، بادغیس، غور، زابل ، لغمان، کنر و بغلان بوده است.

او افزود که کم‌ترین کشت کوکنار در ولایات سمنگان، تخار، جوزجان، غزنی، کاپیسا، کابل، هرات، سرپل، و دایکندی صورت گرفته است.

وزیر مبارزه با مواد مخدر علاوه کرد که طی سال جاری ۶۴۰۰ متریک تن تریاک در افغانستان تولید شده است و در مقایسه با سال گذشته که ۹ هزار متریک تن تولید صورت گرفته بود، ۲۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

او هم‌چنان گفت که در ولایات ننگرهار، بدخشان، کندهار و کنر دست‌کم ۴۰۶ هکتار زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است.

بانو عظیمی از کشورهای منطقه خواست بر مسیرهای قاچاق و ترانزیت مواد مخدر محدودیت بیشتر وضع کنند. او هم‌چنان از جامعه جهانی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر با دولت افغانستان بیشتر همکاری کند.

افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود. سال‌ها جنگ و درگیری در افغانستان، عدم امنیت، نابودی زیرساخت‌های اقتصادی و عدم بازسازی و توسعه اقتصادی جامعه افغانستان، سبب شده‌است تا این کشور به عنوان بزرگترین تولید کننده تریاک و مواد مخدر در جهان شناخته شود.

هم رسانی