نزدیک ۲٫۲ میلیون شهروندان افغانستان در معرض تهدید خشک‌سالی قرار دارند

۱۴ قوس ۱۳۹۷ هشدار

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گوید که حدود ۲٫۲ میلیون نفر و دست‌کم ۳ میلیون مواشی در معرض تهدید خشک‌سالی قرار گرفته‌اند و نیاز به کمک‌های فوری دارند.

نجیب آقا فهیم در نشست امروز چهارشنبه (۱۴ قوس) مجلس نمایندگان گفت که در اثر خشک‌سالی سال جاری، حدود ۳۲۲ هزار خانواده از مناطق شان آواره شده‌اند.

او افزود که خشکسالی سال جاری، آسیب شدید اقتصادی به شهروندان افغانستان وارد کرده است. به گفته او، قیمت مواشی ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌گوید که بیجاشدگان ناشی از خشکسالی و ناامنی، در ولایات هرات، بادغیس، کندهار، بلخ، فاریاب، کندز و کابل مستقر شده‌اند.

او گفت که به ۲۱ هزار خانواده بیجا شده در هرات، ۱۳ هزار خانواده در قلعه‌نو مرکز بادغیس، ۱۸ هزار خانواده در غور، ۱۱ هزار خانواده در کندهار و ۱۶ هزار خانواده در فاریاب کمک‌ رسانی صورت گرفته و این روند برای خانواده باقی مانده ادامه دارد.

نجیب آقا فهیم هم‌چنان گفت که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی، به تنهایی قادر نیست تا به بیجا شدگان ناشی از خشک‌سالی کمک‌رسانی کند، اما موسسات بین‌المللی تعهد کرده‌اند که کمک‌های بشردوستانه‌شان را برای ۲٫۶۰۰ میلیون بیجا شده داخلی تا بهار سال آینده ادامه دهند.

او هم‌چنان گفت که به ۵ هزار خانواده‌ای که از ولسوالی مالستان و جاغوری ولایت غزنی در نتیجه جنگ‌های اخیر در مناطق‌شان بیجاشده بودند، کمک‌رسانی شده و این روند ادامه دارد.

هم رسانی