یک سرباز پولیس به حکم رئیس جمهور صاحب خانه شد

۱۴ قوس ۱۳۹۷ هشدار

دفتر ریاست جمهوری خبرداده است که یک باب اپارتمان سه اتاقه به یک سرباز پولیس جنایی که در جریان گرفتن مراسم جشن استقلال هر دو دست و پایش را از دست داده بود، داده می‌شود.

در خبرنامه دفتر ریاست جمهوری آمده، این سرباز به نام منصور احمد است افسر پولیس جنایی زون ساحوی کابل که در جریان گرفتن تامین جشن استقلال در ۲۶ اسد ۱۳۹۴ در نتیجه انفجار هر دو دست و پایش را از دست داده بود.

برای این سرباز یک باب اپارتمان سه اتاقه به حکم ریاست جمهوری در شهرک سنایی غزنی کابل داده می‌شود و حکم آن صادر شده است.

در خبرنامه گفته شده، ریاست جمهوری در این حکم، به وزارت‌های مالیه و شهرسازی نیز دستور داده که هرچه زود اسناد آن را طی مراحل کنند.

دادن خانه به خانواده قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی از برنامه‌های دولت افغانستان است و تاکنون به قسمی عملی شده است؛ اما هستند خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی و سربازانی که در جریان جنگ آسیب جدی دیده اند که انتقاد دارند از حمایت دولت دور مانده اند.

هم رسانی