احترام به آزادی بیان و مصئونیت خبرنگاران باید از پیش‌شرط‌ های صلح با طالبان باشد

۱۵ قوس ۱۳۹۷ هشدار

سازمان گزارش‌گران بدون مرز گفته است که آزادی بیان از مهم‌ترین دستاوردهای حکومت افغانستان است و نباید قربانی صلح با طالبان شود.

درخبرنامه‌ای که روز گذشته از سوی این سازمان به نشر رسیده، آمده است که احترام به کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری، آزادی بیان و مصونیت خبرنگاران باید از پیش‌شرط‌های صلح با گروه طالبان باشد و این دستاوردها قربانی صلح با این گروه نشود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز هم‌چنان از تمامی کشورهای همکار افغانستان خواسته است که برای مذاکره با طالبان این موارد را در نظر بگیرند.

در خبرنامه‌ی این نهاد آمده است که حدود ۶۶ خبرنگار به شمول ۱۶ خبرنگار خارجی از سال ۲۰۰۱ به این‌سو در افغانستان کشته شده اند و طالبان در این مدت بالای بیش از ۳۰ رسانه نیز حمله کرده است.

در این خبرنامه به نقل از رضا معینی، مسئول دفتر افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز آمده است که هرگونه پیشرطی که از جانب حکومت افغانستان برای مذاکره با طالبان ارائه می‌شود، باید مورد تائید تعهدات بین‌المللی بنیادین و رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشد و تا زمانی که این گروه به این تعهدات پابند نباشد، نباید هیچ مذاکره‌یی با آنان انجام شود.

این عضو سازمان گزارش‌گران بدون مرز از کشورهای که در روند صلح افغانستان نقش دارند، خواسته است که از تمام امکانات خود برای تامین آزادی بیان و مصئونیت خبرنگاران کار بگیرند و از تمامی امکانات خود برای حفاظت از خبرنگاران در این کشور استفاده کنند.

این درحالی است که مسئولان حکومت وحدت ملی بارها از تقویت آزادی بیان و حمایت از خبرنگاران حرف زده است اما در عمل تا هنوز پس از طالبان بیشترین خشونت با خبرنگاران از آدرس حکومت صورت گرفته و همچنان به پرونده‌های خبرنگاران نیز رسیدگی درست صورت نگرفته است.

رئیس جمهور غنی چندی پیش در مراسم افتتاح صندوق حمایت از خبرنگاران گفت که تمام نهادهای دولتی مکلف‌اند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار رسانه‌ها قرار دهند و در صورتی که با خبرنگاران همکاری نکنند، مجرم هستند.

اما دفتر ریاست جمهوری، نخستین اداره حکومتی است که با خبرنگاران همکاری ندارد و در اکثر موارد سخنگویان حکومت اتهامات را بر رسانه‌ها و خبرنگاران وارد کرده اند.

هم رسانی