بیش از ۶۰ کیلوگرام انواع مختلف مواد مخدر در ننگرهار کشف شد

۱۵ قوس ۱۳۹۷ هشدار

مقام‌های وزارت داخله می‌گویند نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر در دو عملیاتی که در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار انجام داده اند مقدار ۱۲ کیلوگرام هیرئین و ۵۵ کیلوگرام تریاک را کشف و ضبط کرده اند.

عبدالخلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله امروز ( پنجشنبه ۱۵ قوس) که دستاوردهای پولیس مبارزه با مواد را با خبرنگاران شریک می‌کرد گفت: “در اثر سعی و تلاش نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر در دو عملیات از قبل طرح شده، مقدار ۱۲ کیلو گرام هیروئین و ۵۵ کیلو گرام تریاک را از مربوطات ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشف و ضبط نموده‌اند.”

او همچنان می‌گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر مقدار دو هزار قرص تابلیت های نشئه آور “k”  را از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهرکابل نیز کشف کرده است.

وزارت داخله می‌گوید درپیوند به این قضایا چهار نفر با هشت سیت مبایل و دو فیر مرمی RPG  نیز از سوی نیروهای پولیس گرفتار شده اند.

در خبرنامه وزارت داخله آمده که نیروهای پولیس مبارزه با مواد مخدر به طور مجموعی درجریان سال جاری  بیش از ۴۳۳ تُن مواد مخدرِ مختلف النوع را کشف و ضبط کرده است.

همچنان وزارت داخله می‌گوید کشف این مقدار مواد مخدر نشان می‌دهد که کشف مواد مخدر در سال جاری ۶۳ درصد افزایش یافته است.

هم رسانی