در یک نشست زنان درکابل بر افزایش مشارکت زنان در دولت تاکید شد

۲۸ قوس ۱۳۹۷ هشدار

در نشستی که تحت عنوان ” نشست زنان، صلح، ثبات و توسعه ” از سوی اداره ولایت کابل برگزار گردید، بر افزایش نقش زنان در ادارات دولتی تاکید گردید.

این نشست که با اشتراک در حدود ۴۰۰  زن که در بخش‌های مختلف فعال بودند امروز (چهارشنبه ۲۸ قوس) در مقر ولایت کابل برگزار گردید.

یعقوب حیدری والی کابل گفت ولایت کابل بیشترین جمعیت را دارد، در حدود سه میلیون آن زنان هستند. از این  میان، چهل درصد آموزگاران را زنان و چهل درصد دانش‌آموزان مکتب را نیز در این ولایت دختران تشکیل می‌دهند.

والی کابل گفت زنان در پست معاونت ولایت کابل و اداره شهرداری کابل نقش دارند. او زنان شرکت کننده را تشویق کرد که از زمینه‌ها استفاده کرده در ادارات دولتی نقش بیشتری بگیرند.

آقای حیدری گفت در رقابت گزینش ولسوالی‌های کابل زنان علاقه نگرفتند سهم‌گرفتن آنها فرصتی بود که با آن نقش زنان در رهبری ولایت کابل افزایش می‌یافت.

والی کابل گفت تشکیلات اداری ولایت کابل با توجه به جمعیتی که دارد کافی نیست، اما تأکید کرد که ما همان تشکیلاتی را داریم که یک ولایت درجه سه دارد و در این زمینه باید توجه شود.

 او همچنان وضعیت زندان‌ زنانه را در کابل نگران کننده خواند و گفت در این زندان‌ کودکان با زنان یکجا به سر می‌برند و پیامد این وضعیت برای کودکان زیان بار است. آقای حیدری تاکید کرد امکان این وجود دارد که دولت جای مناسب را برای کودکان و رسیدگی به امور تربیتی آنها در نظر بگیرد.

والی کابل بلند رفتن دانش و استقلال مالی زنان را برای توانمندی آنها مهم دانست و گفت به جای برنامه‌های تشریفاتی و غیر موثر باید در زمینه دسترسی بیشتر دختران و زنان به آموزش و تحصیلات عالی و نیز کاریابی و نقش‌های اجتماعی زنان توجه بیشتر صورت گیرد.

منیره یوسف زاده معاون اجتماعی والی کابل گفت که در شانزده سال گذشته در بخش مشارکت زنان با توجه به گذشته افغانستان پیشرفت‌های وجود داشته است. او یاد آوری کرد که در سطح کشور چهار زن به عنوان والی، دو زن به عنوان شهردار و پانزده زن به عنوان معین وزارتخانه‌ها و ۴ زن به عنوان وزیر در دولت کار می‌کنند.

بانو یوسف‌زاده در این نشست زنان را تشویق کرد که در انتخابات شورای ولایتی و شورای ولسوالی مشارکت کنند تا از این طریق مشارکت زنان در دولت بیشتر شود.

در این نشست در حدود ۴۰۰ زن تحصیل کرده و فعال شرکت کرده بودند. سخنرانان تاکید کردند که باید حقوق زنان رعایت شده و مشارکت زنان در دولت افزایش یابد.

این درحالی است گفتگوهای صلح نیز درجریان است. یکی از نگرانی‌های زنان این‌است که نقش زنان در گفتگوهای صلح نادیده گرفته شده و اگر طالبان در قدرت سهم بیشتر بگیرند امکان این وجود دارد که دشواری‌های فراه راه زنان بار دیگر تکرار شود.

هم رسانی