پولیس جوزجان یک محموله بزرگ تریاک را کشف کرد

۱ جدی ۱۳۹۷ هشدار

پولیس ولایت جوزجان از قاچاق یک محموله بزرگ تریاک در این ولایت جلوگیری کرده است. وزارت داخله گفته است که نیروهای پولیس ملی، از قاچاق یک محموله نزدیک به چهارصد کیلوگرامی مواد مخدر در این ولایت جلوگیری کرده است.

این محموله بزرگ تریاک، در یک موتر لاری جا بجا شده بود و قاچاقبران می‌خواستند آن را از ولسوالی دره صوف سمنگان به ولسوالی اندخوی ولایت جوزجان قاچاق نمایند.

در خبرنامه وزارت داخله آمده است، در یک عملیات کشفی، این محموله بزرگ مواد مخدر، از منطقه سلطان کوت شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان کشف و به دست آمده است.

پولیس جوزجان در پیوند به این محموله بزرگ مواد مخدر، دو تن را بازداشت کرده وبررسی های بیشتر در این مورد را آغاز کرده اند.

این در حالیست که صبح امروز وزارت داخله از بازداشت یازده نفر در پیوند به قاچاق هیروئین در سه میدان هوایی افغانستان خبر داده بود. وزارت داخله گفته بود که از قاچا بیشتر از پنج کیلوگرم هیروئین که قرار بود از سوی این افراد به خارج انتقال یابد، جلوگیری کرده است.

کشت و تولید تریاک در افغانستان رو به افزایش است. هر چند که نیروهای ضد مواد مخدر وزارت داخله نیز به گونه بی سابقه‌ای فعال شده اند، اما قاچاق بران همچنان به این تجارت پرسود شان ادامه می‌دهند و سالانه میلیاردها دالر پول از قاچاق مواد مخدر به دست می‌آورند.

هم رسانی