ده حلقه چاه نیمه عمیق در ولایت بغلان به بهره‌برداری سپرده شد

۳ جدی ۱۳۹۷ هشدار

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان، ۱۰ حلقه چاه نیمه عمیق را در ولسوالی بغلان مرکزی به بهره برداری سپرد.

اول خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید که این چاه ها در روستای کوتی ها حفر شده است و بیش از ۳۰۰ خانواده نیازمند به آب‌صحی از آن مستفید خواهند شد.

او می‌افزاید که این پروژه ها از سوی برنامه آبرسانی تطبیق شده است و هزینه‌ی مجموعی آن به بیش از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار افغانی می رسد.

در همین حال، پهلوان خالق، باشنده روستای کوتی ها می‌گوید که پیش از حفر این چاه ها باشندگان این روستا از آب های غیرصحی استفاده می‌کردند و همواره امراض مختلفی دامن‌گیر آنان بود.

مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گویند که این پروژه ها در جریان ۴ ماه تکمیل شد و برای ده‌ها باشنده محل زمینه کار را فراهم کرد.

هم رسانی