چهارصد متر دیوار استنادی در بغلان به بهره برداری سپرده شد

۵ جدی ۱۳۹۷ هشدار

چهارصد متر دیوار استنادی که از صدها جریب زمین زراعتی و منازل مردم در برابر تهدیدات سیلاب محافظت می‌کند، در ولسوالی خنجان ولایت بغلان به بهره‌برداری سپرده شد.

اول‌خان احمدزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان می‌گوید که این دیوار استنادی از سوی برنامه ملی راه سازی روستایی ساخته شده و کار آن چهار ماه را در بر گرفته است.

او افزود که این پروژه، ۶۵۰۰ روزکاری را برای باشندگان ولسوالی خنجان فراهم کرده است.

آقای احمدزی گفت که هزینه‌ی این پروژه بیش از ۷ میلیون و ۷ صد هزار افغانی بوده است و از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخت شده است.

این دیوار استنادی در کنار دریای خنجان اعمار شده است و به منظور مصئون ماندن منازل و زمین های زراعتی برای باشندگان این روستا امیدواری‌های زیادی را به بار آورده است.

ارباب عتیق، یکی از بزرگان قومی روستای چوگانی در این مورد می‌گوید: “پیش از این همه ساله در اثر آبخیزی، خانه ها و بخش هایی از زمین های زراعتی از نابود می شد و با اعمار این دیوار این نگرانی ها پایان یافته است. امیدوارم در سال های بعد حاصلات زراعتی کشاورزان هم به علت آسیب ندیدن از سیلاب ها افزایش یابد و در اقتصاد آنان تأثیرات مثبت رونما کند”.

عبدالله که سال قبل از ترس سیلاب چندین بار خانه‌اش را ترک کرده است، می گوید که با ساخت این دیوار در بهار پیشرو دیگر از سیلاب نمی ترسد.

او می گوید که شمار زیادی از باشندگان این روستا که از بی‌کاری رنج می‌بردند، با آغاز این پروژه به کار مشغول شدند و دستمزد بدست آوردند.

در روستای چوگانی در ولسوالی خنجان ولایت بغلان، بیش از ۴۵۰ خانواده زندگی می کنند و بیشتر مشغول کشاورزی و دامداری هستند. این دیوار استنادی نیز به هدف جلوگیری از تخریبات سیلاب در برابر زمین های کشاورزی و منازل مسکونی باشندگان این روستا ساخته شده است.

هم رسانی