حمدالله محب: داعش در افغانستان شکست خورده است

۶ جدی ۱۳۹۷ هشدار

مشاور امنیت ملی افغانستان می‌گوید که تروریزم نه تنها برای این کشور تهدید بزرگ است، بلکه تمامی کشورهای منطقه را نیز تهدید می‌کند.

حمدالله محب، در دیدار با همتای ایرانی خود تاکید کرده است که گروه‌های هراس‌افگن از جمله داعش در افغانستان شکست خورده اند و از سوی دیگر قدرت جنگی نیروهای امنیتی کشور نیز بلند رفته است.

بر بنیاد خبرنامه دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی افغانستان در این دیدار دو طرف روی مبارزه مشترک علیه گروه‌های هراس‌افگن و کمک‌های منطقوی نیز تاکید کرده اند.

آقای محب هم‌چنان به گفت‌وگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان نیز تاکید کرده و گفته است که همه در این کشور خواهان صلح و ثبات پایدار اند و کشورهای منطقه نیز باید در این زمینه مردم افغانستان را همکاری صادقانه نمایند.

به گفته‌ مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، برای رسیدن به صلح پایدار اجماع داخلی وجود دارد، اما نیازمند یک اجتماع منطقوی با محوریت افغانستان نیز هستیم.

از سوی‌هم علی شمخانی، مشاور امنیت ملی ایران در دیدار با آقای محب ضمن ستایش از کارکرد حکومت افغانستان گفته است که این کشور برای رسیدن به خودکفایی گام‌های بزرگ را برداشته است.

این گفت‌وگوها در حالی صورت می‌گیرد که روز گذشته رسانه‌های ایرانی گزارش داده اند که مقامات این کشور با گروه طالبان گفت‌وگو کرده اند.

مشاور شورای امنیت ملی ایران در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که این گفت‌وگوها برای حل مشکلات این کشور بوده است.

هم رسانی