عادله راز نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل شد

۱۰ جدی ۱۳۹۷ هشدار

عادله راز، معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه، به عنوان نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شد.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری تایید کرده است عادله راز با پیشنهاد وزارت خارجه، از سوی رئیس جمهور غنی به عنوان نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شده است.

پیش از این، محمود صیقل نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد بود و گفته می‌شود که دوره ماموریت او در این سمت به پایان رسیده است.

این نخستین بار است که یک زن به عنوان نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته می‌شود.

عادله راز، در حکومت قبل معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری بود و در حکومت وحدت ملی نیز، به عنوان معین همکاری‌های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گماشته شده بود.

هم رسانی