کرام الدین کریم: به عنوان یک پدر و یک شوهر از این توطئه‌ها سخت متاثر شدم

۱۱ جدی ۱۳۹۷ هشدار

رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان ضمن رد اتهامات بدرفتاری جنسی علیه دختران فوتبالیست گفته است که این اتهامات برای حذف او از ریاست این فدراسیون وارد شده است.

کرام الدین کریم، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ‌گونه شواهدی وجود ندارد تا ادعاهای که علیه او صورت گرفته را ثابت کند و این اتهامات تنها برای بدنامی و حذف‌ او از ریاست فدراسیون فوتبال وارد شده است.

به گفته‌ای رئیس فدراسیون فوتبال، خالده پوپل، بازیکن پیشین تیم فوتبال دختران در این توطئه‌ها دست دارد، زیرا این اتهامات پس از گفت‌وگوهای لفظی او با بانو پوپل بخاطر لباس نامناسب بازیکنان در کمپ آموزشی اردن بر او وارد شده است.

آقای کریم افزوده است:” به عنوان یک پدر و شوهر از این ادعاها سخت متاثر شدم. اگر برنامه حذف مه را داشتند، از دیگر گزینه‌ها استفاد می‌کردند. ادعای خالده پوپل برایم خیلی دردآور بود.”

او تصریح که این اتهامات از سوی دادستانی کل افغانستان تحت بررسی قرار دارد و به زودی واقعیت‌ها آشکار خواهد شد.

این درحالی است که یک ماه قبل روزنامه گاردین گزارشی را نشر کرده بود که در آن گفته شده بود، شماری از ورزشکاران دختر در فدراسیون فوتبال افغانستان، از سوی مسئولان مرد این فدراسیون مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفته اند.

این روزنامه گفته بود که شماری از اعضای مرد فدراسیون فوتبال این کشور با دختران این فدراسیون بدرفتاری جنسی کرده اند.

پس از نشر این گزارش دادستانی کل افغانستان کرام الدین کریم و چند عضو دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان را از وظایف شان تعلیق کرده و فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال نیز آقای کریم را برای سه ماه قابل تمدید از هر گونه فعالیت در امور فوتبال محروم کرد.

به تازگی روزنامه‌ی گاردین، دومین گزارش خود را نیز در مورد آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان منتشر کرده است. در این گزارش با سه تن از اعضای تیم ملی فوتبال زنان افغانستان گفتگو شده است.

در این گزارش، اعضای تیم فوتبال از تجاوز و خشونت های فزیکی کرام الدین کریم در هنگام تجاوز بر خود شان گفته و داستان های تکان دهنده‌ای را از آنچه در اتاق مخفی آقای کریم با این دختران رو داده است، حرف زده اند.

دادستانی کل افغانستان پس از چند روز تحقیق، در اقدام تازه، آقای کریم و چهار عضو دیگر فدراسیون فوتبال افغانستان را ممنوع الخروج اعلام کرد.

نشر این گزارش‌ها با واکنش‌های گسترده در افغانستان رو به رو شده است. رئیس جمهور غنی نیز در واکنش به این گزارش‌ها، خواستار پیگیری جدی این مسئله شده است.

هم رسانی