فریدون بارکزی: برای ۴هزار دانش‌آموز دو طرف خط دیورند زمینه آموزش فراهم شده است

۱۱ جدی ۱۳۹۷ هشدار

معین مسلکی وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان می‌گوید که در جریان سال جاری برای ۴هزار دانش آموز از مناطق دو طرف خط دیورند زمینه آموزش و پرورش در ولایت‌های کندهار و ننگرهار فراهم شده است.

فریدون بارکزی، امروز سه‌شنبه(۱۱جدی) در یک نشست خبری با اشاره به کارهای وزارت امور سرحدات و قبایل گفت که این وزارت در سال جاری تلاش کرده است تا پروسه استخدام و آموزن کارمندان جدید را نیز شفاف و براساس قانون برگزار کند.

به گفته‌ای آقای بارکزی، وزارت سرحدات و قبایل درسال جاری ۳۶۰ شورای قومی را در مرکز و ولایات ثبت و راجستر کرده است و هم‌چنان در این سال ۸۴ مورد منازعه قومی نیز حل و فصل شده است.

معین مسلکی وزارت امور سرحدات و قبایل افزود:” درسال ۱۳۹۷، هشتاد و چهار مورد منازعه وکشمکش‌های قومی در ولایت‌های نورستان، شینوارها، پکتیا، خوست و بغلان حل وفصل شده است و همچنان نشست‌های بزرگ برای صلح نیز در ولایت‌های کندهار، ننگرهار و هرات از سوی عالمان دینی وبزرگان قومی برگزار شده است تا طالبان را به پروسه صلح دعوت کنند.”

او تصریح کرد که این وزارت هم‌چنان به خاطر تحکیم ارتباط مردمی با دولت، بیست وپنج جرگه و ورکشاپ را در ولایات مختلف دایر نموده تا از این طرق، اهداف دولت را در نقاط مختلف کشور به خصوص مناطق دور دست برای مردم برساند.

آقای بارکزی در نشست امروز به برنامه صد روز اول این وزارت نیز اشاره کرد و گفت مطابق این برنامه طرح و تدوین برنامه پنج ساله وزارت، تدویر جرگه‌ها، برقراری ارتباطات با سران قومی وقبایلی، آگاهی دهی، تعلیم وتربیه فرزندان قبایل ساکنان نوار مرزی ومناطق ناامن کشور، طرح حمایت از نقش زنان و طرح مبارزه با فساد نیز به اجرا درآمده است.

هم رسانی