وزارت صحت عامه برای تداوی بهتر مریضان بسته‌ جدید صحی را راه اندازی کرد

۱۶ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزارت صحت عامه برای تداوی بیماری‌های ساری و غیرساری بسته‌ جدید صحی را راه انداز کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه‌ی گفته است که این بسته صحی با حضور داکتر تیدروس ادهاتوم غیبریوسوس رئیس سازمان صحی جهان روز گذشته ( شنبه پازدهم جدی) راه اندازی شده است.

وزارت صحت عامه می گوید” این بسته خدمات صحی شامل مجموعه خدمات صحی اساسی، مجموعه خدمات اساسی شفاخانه‌یی، کنترول امراض ساری و غیر ساری و جروحات ناشی از انفجارات می‌باشد.”

وزیر صحت عامه می‌گوید امراض غیرساری مانند، بیماری‌های قلبی، شکر، فشار خون بلند و بیماری‌های روانی در کشور افزایش یافته و این بسته صحی برای تداوی بیماران در این بخش‌ها کمک می‌کند.

در خبرنامه این وزارت گفته شده که رئیس عمومی سازمان صحی جهان نیز در مراسم راه اندازی این بسته صحی گفته است، افغانستان باوجودی که چندین دهه در جنگ درگیر بوده است؛ اما در سال‌های اخیر دستاورد قابل ملاحظه‎ در بخش خدمات صحی داشته که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در گذشته در این کشور بیشتر بود و اکنون کاهش قابل توجه نموده است.

رئیس سازمان صحی جهان همچنان تاکید کرده که افغانستان نیازبیشتر به همکاری در بخش صحت دارد، سازمان صحی جهان متعهد به همکاری با افغانستان می‌باشد.

در خبرنامه گفته شده که برای اولین بار، رئیس عمومی سازمان صحی جهان به دعوت وزارت صحت عامه به افغانستان سفر کرده است.

هم رسانی