دادستانی‌کل در مورد وزرای متهم به فساد به‌گونه‌ی جدی تحقیق نکرده است

۱۶ جدی ۱۳۹۷ هشدار

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) گفته است که دادستانی کل درباره پرونده‌های وزیرانی که متهم به فساد هستند، به گونه‌ی درست تحقیق نکرده است.

کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) امروز یک‌شنبه(۱۶جدی) سومین گزارش نظارتی خود را در مورد تطبیق سفارشات این کمیته در بخش عدلی و قضایی منتشر کرد. این گزارش روی تلاش‌های مبارزه در برابر فساد اداری و تطبیق اصلاحات در دادستانی کل و سایر ادارات تمرکز کرده است.

این نهاد، از دادستانی کل خواسته تا تحقیقات خود را در مورد وزرایی که مدارک کافی مبنی بر اتهام شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج آن را اعلام کند.

بر اساس این گزارش، در دادستانی کل قبلاً کمیته‌ای به‌منظور تحقیق و پی‌گیری پرونده‌های وزرای متهم به فساد ایجاد شده بود، اما تاکنون فقط پرونده‌ی شش تن از وزرا برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

این نهاد گفته است که این پرونده‌ها به نتیجه‌ی نهایی نرسیده و مردم نیز از نتایج آن اطلاع نیافته اند. این نهاد هم‌چنان گفته است که دادستانی کل آزمایشگاه لازم برای بررسی موارد جرمی را در اختیار ندارد.

در گزارش این نهاد آمده است: “در بسیاری موارد نتیجه یافته‌های آزمایشگاه طب عدلی و کریمینال تخنیک مبنای حکم محاکم قرار می‌گیرد، ولی امکانات و تجهیزات مناسب برای آزمایشگاه‌های کریمینال تخنیک و طب عدلی در اکثر ولایات وجود ندارند و نهادهای عدلی و قضایی از عدم موجودیت آن جداً شکایت دارند”.

یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که سیستم مدیریت پرونده‌ها در مراکز ولایات فعال است، اما در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، نبود برق و اینترنت و سایر موارد با مشکلات جدی مواجه هستند.

این نهاد گفته است که دادستانی کل از ۵۱ سفارش این نهاد، فقط به ۲۵ مورد آن رسیدگی کرده است. در گزارش آمده است که دادستانی کل ۲۱ سفارش دیگر را تا حدودی عملی کرده و چهار سفارش پیشرفت محدود داشته و یک سفارش دیگر اصلا اجرا نشده است.

هم‌چنان در این گزارش آمده است: “اخذ رشوه در گذشته به طور آزاد و علنی بود و بعضی از دادستان‌ها در خارج از دفتر کمیشن‌کار داشتند تا برای شان پول جمع‌آوری کنند، ولی اکنون دریافت رشوه بطور آزادانه متوقف شده ‌است”.

هم رسانی