در جریان امسال، هفت بار فرمانده پولیس ولسوالی بنو در بغلان تغییر و تبدیل شده اند

۱۷ جدی ۱۳۹۷ هشدار

ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان، در یک‌سال اخیر شاهد بیشترین تغییر و تبدیلی در پولیس این ولسوالی بوده است. فرماندهان پولیس پس از گماشته شدن، پیش از آنکه با افراد زیر دست شان به گونه درست آشنا شوند، دوباره از وظیفه برکنار و یا تبدیل می‌گرنند. این کار از سوی فرماندهی پولیس بغلان صورت می‌گیرد.

امان الله، رئیس شورای انکشافی ولسوالی بنوی اندراب ولایت بغلان به هشدار می‌گوید که تغییر و تبدیلی زود هنگام در فرماندهی پولیس این ولسوالی، سبب نگرانی مردم گردیده است و آنها نسبت به اقدامات حکومت در قبال تأمین امنیت شان بی باور شده اند.

او می گوید: “این کار فرماندهی پولیس بغلان پرسش برانگیز است و در پشت تغییر و تبدیل فرماندهان پولیس ولسوالی بنو برخی وکلای شورای ولایتی دست دارند. وکلا برای بر آورده شدن خواست‌های شخصی‌شان تلاش می‌کنند تا افراد مورد نظر شان را به عنوان فرمانده پولیس به این ولسوالی بفرستند”.

بر اساس اطلاعاتی که هشدار به آن دست یافته است در یک سال اخیر، زلمی، عبدالحمید خان، خدابخش، خیرالله، ایوب و حبیب الله افرادی هستند ک ه از فرماندهی پولیس ولسوالی بنو تبدیل شده اند.

به تازه‌گی نیز یک فرد دیگر به نام اسدالله به عنوان فرمانده پولیس این ولسوالی گماشته شده است و این احتمال وجود دارد که او نیز تا چند وقت دیگر از این سمت برکنار شده و به جایش کسی دیگر معرفی گردد.

محمد مسلم از بزرگانی قومی در ولسوالی بنوی اندراب می‌گوید، در مدت یک‌سال اخیر، حدود ۱۰ فرمانده پولیس به ولسوالی بنو رفت و آمد کرده اند و حتی برخی از آنان بیشتر از یک ماه نتوانسته اند، در وظیفه شان باقی بمانند.

غلام سرور، یکی از بزرگان دیگر قومی این ولسوالی می‌گوید که تغییر و تبدیل زود هنگام فرماندهان پولیس سبب بلند رفتن روحیه افراد مسلح غیرمسئول در برابر پولیس شده است و این افراد بیشتر از پیش در پی ایجاد ناامنی و باج گیری از مردم شده اند.

او می افزاید که کمبود سربازان پولیس نیز سبب شده است که افراد مسلح غیر مسئولی که به قتل و زورگویی متهم هستند؛ به پنجه قانون سپرده نشوند.

باشندگان ولسوالی بنو اندراب می گویند که تغییر و تبدیل فرماندهان پولیس پیش از آشنایی با اراضی، مردم و حتی زیردستان شان سبب شده است که پرونده‌های زیادی در این اداره بدون بررسی باقی بماند.

با این حال، محمدصفدر محسنی، رئیس شورای ولایتی بغلان نیز از تغییر و تبدیلی زود هنگام فرماندهان پولیس در ولسوالی بنو انتقاد می‌کند و می‌گوید که این کار سبب بدبینی مردم در برابر حکومت شده است.

او، دست داشتن نمایندگان شورای ولایتی را در این کار رد می‌کند؛ اما می‌گوید: “مشوره های سالم را برای نهادهای امنیتی همیشه داده ایم که در برخی موارد هم پذیرفته نشده است”.

ولسوالی بنوی اندراب، شاهد حضور گروه های مسلح مخالف دولت نیست؛ اما افراد مسلح غیر مسئول در این ولسوالی هر از گاهی سبب ناامنی‌ها می‌گردند. به جز مواد مخدر هیچ موارد دیگری درآمد زا در این ولسوالی نیز وجود ندارد که در بیشتر موارد فرماندهان پولیس با پا درمیانی گروه‌های مافیایی انتخاب می‌شوند.

باشنده گان بنو از وزارت داخله می‌خواهند که جلو تغییر و تبدیلی‌های زودهنگام فرماندهان پولیس را بگیرد و در این باره مشوره های مردم را نیز داشته باشد تا همکاری مردم با پولیس شدت یابد.

این همه در حالیست که بر اساس گزارش‌ها، عمده ترین فساد در وزارت داخله و پولیس افغانستان، در همین تغییر و تبدیلی های فرماندهان پولیس می‌باشد. هر چند که وزارت داخله همواره تأکید بر آوردن اصلاحات دارد. اما هفت بار تغییر و تبدیلی در فرماندهی پولیس یک ولسوالی حکایت از آن دارد که هنوز مشکلات بسیار گسترده در پولیس افغانستان وجود دارد و شاید یکی از دلایلی نفوذ گسترده طالبان در ولسوالی‌ها همین مسئله نیز باشد.

محراب ابراهیمی

هم رسانی