وزارت داخله: افرادی که از جنایتکاران حمایت می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرند

۲۰ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزارت داخله اعلام کرده است که افرادی که به نحوی از جنایتکاران حمایت می‌کنند، شریک جرم خواهند بود و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وزارت داخله با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آن‌هاییکه برای رهایی جنایت پیشه‌گان از بند پولیس تماس می‌گیرند، واسطه می‌شوند و یا به‌خاطر ایجاد سپر حفاظتی با بهره‌گیری و تحریک احساسات قومی، سمتی و غیره مردم را تحریک می‌کنند، بدانند که وزارت امور داخله متوجه آن‌ها است و با این کار خود دانسته و یا ندانسته خود را شامل هرم جرم می‌سازند.

در خبرنامه آمده است: “آنچه ما دریافتیم این است که منافع پولی و سرمایه‌یی که ریشه در شبکه های جرمی دارد در خطر افتاده است. اگر می‌خواهید در فهرست زیر پیگرد داخل نشوید، خودتان را از هرم جرم دور نگهدارید. با پولیس تان باشید”.

این در حالی است که وزارت داخله در یک اقدام تازه، روز گذشته مشخصات ۱۶ نفر را منتشر کرد و از آن ها خواست تا به منظور وضاحت و تصفیه بعضی موارد هر چه زودتر خودشان را به حوزه‌ی پولیس، فرماندهی پولیس و ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.

این افراد، بیشتر کسانی اند که اتهام زورگویی، غصب زمین، استفاده جویی، بی اعتنایی به قانون، اخاذی، اعمار بلند منزل های غیرقانونی، حمایت از افراد مسلح غیرمسئول، آشوبگری و قاچاقبری به آن ها نسبت داده شده است.

وزارت داخله، چند روز قبل نیز مشخصات ۲۲۲ نفر را در چند صفحه منتشر کرده و از مردم خواسته بود که در صورت رو به رو شدن با این افراد، به پولیس اطلاع دهند.

وزارت داخله از این افراد، به عنوان دزد، قطاع الطریق، آدم ربا، قاتل و برهم زننده نظم عامه در شهر کابل یاد کرده است.

هم رسانی