وزارت داخله فهرست افراد اخلال کننده نظم در کابل که به این وزارت تسلیم شده اند را نشر کرد

۲۳ جدی ۱۳۹۷ هشدار

وزارت داخله با نشر گزارشی اعلام کرده است که اکثر افرادی که مشخصات‌شان در یک فهرست ۱۶ نفری منتشر شده بود، به پولیس مراجعه کرده‌اند.

وزارت داخله با نشر گزارشی گفته است که پس از انتشار فهرست ۱۶ تن از افراد قانون شکن و اخلال کنندگان نظم عامه که با داشتن سلاح غیرقانونی، گشت و گذار ترس آور و ارعاب آفرین در کابل، مورد انزجار و نفرت شهروندان قرار گرفته بودند، پیشرفت هایی صورت گرفته است.

در گزارش آمده است که خواجه امید نظامی، حاجی میرزا صافی، حاجی جنت گل، نجیب الله اسلام یار، جاوید عرب، نماینده خواجه حمیدنظامی و حاجی سالم، با تضرع و عجز بدون هیاهوی ترس آور به ریاست عمومی مبارزه با جرایم وزارت داخله آمده و خودشان را به قانون تسلیم کرده اند .

هم‌چنان وزارت داخله گفته است: “مولوی تره‌خیل وعده سپرده است که برادرش حاجی برادر را به ریاست عمومی مبارزه با جرایم تسلیم می‌کند. فرزند داود ځاځی وعده سپرده است که غرض بررسی اسناد پدرش داود ځاځی شخصا به ریاست عمومی مبارزه با جرایم حاضر می گردد و شیر رحمان مشهور به ملا جاوید نظر نیز به اظهارات برادرش در خارج به سر برده، غرض پیگیری اوراق نسبتی برادرش امروز به ریاست مبارزه با جرایم حاضر می گردد”.

در گزارش آمده است که شماره‌های تماس حاجی نوروز، رحم الدین، کریم قره باغ، رحیم الدین سپین غر، همایون برادر هارون گرگ و حاجی سالم خاموش هستند و در راستای تثبیت مکان و اعلام آگاهی در مورد مطالبه احضاریت شان کار جریان دارد.

وزارت داخله هم‌چنان تاکید کرده است که عبدالحمید خراسانی متواری شده است و کار در راستای تثبیت مکان و بازداشت او جریان دارد.

وزارت داخله، چهار روز قبل مشخصات ۱۶ نفر را منتشر کرده بود و از آن‌ها خواسته بود تا به منظور وضاحت و تصفیه بعضی موارد هر چه زودتر خودشان را به حوزه‌ی پولیس، فرماندهی پولیس و ریاست عمومی مبارزه با جرایم برسانند.

این افراد، بیشتر کسانی‌اند که اتهام زورگویی، غصب زمین، استفاده جویی، بی اعتنایی به قانون، اخاذی، اعمار بلند منزل های غیرقانونی، حمایت از افراد مسلح غیرمسئول، آشوبگری و قاچاقبری به آن ها نسبت داده شده است.

هم‌چنان در جریان هفته‌ی قبل، وزارت داخله مشخصات ۲۲۲ نفر را در چند صفحه منتشر کرده و از مردم خواسته بود که در صورت رو به رو شدن با این افراد، به پولیس اطلاع دهند.

وزارت داخله از این افراد، به عنوان دزد، قطاع الطریق، آدم ربا، قاتل و برهم زننده نظم عامه در شهر کابل یاد کرده است.

هم رسانی